Pháp âm

[Khai Thị]: Sống Chết Không Đáng Sợ, Đáng Sợ Là Trong Lúc Tai Nạn Có Nhớ Nổi Câu A Di Đà Phật Để Mà Niệm Hay Không?


Cho nên sống chết không đáng sợ, cho dù chúng ta không may gặp phải tai nạn, tâm nhất định phải định, tuyệt đối không được hoảng loạn, vào lúc này là bước ngoặc quan trọng nhất, câu “A Di Đà Phật” không được quên. Có thể ở trong khoảng một sát-na này, bạn không quên Phật hiệu, bạn không hề sợ hãi, bạn nhất định được sanh Tịnh Độ. Đây là sự lựa chọn hàng đầu, sự lựa chọn thù thắng nhất, chúng ta phải biết. Ở trong tâm nếu có sự chuẩn bị này, trong mười pháp giới, chúng ta chọn pháp giới Phật. Cho nên thế pháp tuyệt đối không được có mảy may tham luyến.

Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường xuyên kính khuyên mọi người, phải làm người tốt thì mới có thể làm Phật, làm người ác là không tương ưng rồi. Người ác là tương ưng với ba đường ác. Người tốt bắt đầu làm từ đâu vậy? Phải buông xả tự tư tự lợi, phải buông xả ái dục, phải buông xả thị dục (thị là thị hiếu), phải buông xả ý niệm khống chế đối với tất cả người, sự vật. Ý niệm còn không có thì bạn chắc chắn sẽ không có hành vi rồi. Ý niệm là mê hoặc, hành vi là tạo nghiệp. Nhất định phải buông xả hành vi chiếm hữu đối với tất cả người, sự vật thì chúng ta vãng sanh Tịnh Độ thuận buồm xuôi gió, một mảy may chướng ngại cũng không có.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Thái thượng cảm ứng thiên tập 56
Lão hòa thượng TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !