Pháp âm

[Khai Thị]: Nói Thì Dễ Nhưng Khi Làm Quả Thật Là Chẳng Dễ Dàng, Nhưng Cho Dù Không Dễ Dàng Cũng Phải Quyết Tâm Cố Gắng Nỗ Lực Mà Làm.


 

Đối với pháp môn Niệm Phật quý vị không hiểu lý luận không sao, không hiểu phương pháp cũng không sao cả, chỉ cần một lòng một dạ niệm Phật là được. Phương pháp hay nhất để đoạn phiền não chính là niệm Phật, duy chỉ có niệm Phật mới có thể rửa sạch phiền não. Dù là Thập Địa Bồ Tát đã chứng đắc địa vị rất cao nhưng vô minh phiền não của các Ngài cũng không dễ dàng gì rửa sạch, cuối cùng các Ngài dùng phương pháp gì? Đó là niệm Phật. Niệm Phật có thể tẩy rửa tận gốc của Vô Minh, huống chi là Kiến Tư Phiền Não và Trần Sa Phiền Não.

Niệm Phật cần phải niệm cho được tâm thanh tịnh hiện tiền, từng câu từng câu Phật hiệu luôn nối tiếp nhau không để cho phiền não vọng tưởng có cơ hội chen vào, thì tâm của chúng ta tất được thanh tịnh. Phiền não chưa đoạn, phân biệt chấp chước chưa dứt không sao, ta dùng một câu Phật hiệu này nén chúng lại, giống như tảng đá đè ngọn cỏ, rể tuy chưa được trừ nhưng chúng không thể khởi tác dụng. Công phu như vậy gọi là công phu thành phiến, có công phu này nhất định được vãng sanh.

Tất cả tinh thần và ý chí của chúng ta cần phải tập trung vào danh hiệu, trong tất cả các thời công phu đều cần phải làm như vậy. Tuy trong miệng không niệm không sao cả, chỉ cần luôn niệm trong tâm là được, quyết không để cho câu Phật hiệu bị gián đoạn mất. Vì một khi gián đoạn những phiền não vọng tưởng chấp chước sẽ tức thì nổi lên. Nói thì rất dễ nhưng khi làm quả thật là chẳng dễ dàng. Nhưng dù cho không dễ dàng cũng phải quyết tâm cố gắng mà làm. Vì nếu không quyết tâm cố gắng làm thì con đường sanh tử nầy chúng ta chẳng dễ gì bước ra khỏi, lại phải đợi ở một kiếp kế tiếp. Kiếp kế tiếp này không nhất định phải là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, mà là những kiếp lâu xa về sau. Không một ai có thể đảm bảo chính mình ở kiếp sau lại có được thân người, dù có cơ hội làm người nhưng ai có thể đảm bảo mình có thể gặp được pháp môn Tịnh Độ để mà tiếp tục tu hành?

Chỉ cần chúng ta cố gắng niệm Phật cho tốt, dù trong lúc công phu phiền não vọng tưởng có phát sanh cũng đừng sợ, một mặt niệm Phật, một mặt khởi dậy vọng tưởng cũng không sao, chỉ cần cố gắng niệm Phật, Phật hiệu niệm càng nhiều thì vọng tưởng sẽ dần bị nén tụ lại. Mỗi ngày đều luyện tập như thế, luyện đến khi nào những phiền não vọng tưởng phân biệt chấp chước này không còn khởi lên tác dụng nữa, công phu đã kết được thành phiến thì xem như quý vị đã niệm Phật thành công rồi. Nếu thường ngày không chịu chuyên cần niệm Phật, khiến cho việc niệm Phật bị trì trệ bữa có bữa không, phiền não vọng tưởng không cách gì kìm hãm lại được, đến khi lâm chung tất khó tránh khỏi việc vọng tưởng hiện ra làm chướng ngại việc vãng sanh của chính mình, điều này thật là đáng tiếc biết bao...

Cung kính trích lục từ những khai thị của pháp sư Tịnh Không! 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT