Pháp âm

[Khai Thị]: Như Thế Nào Gọi Là Nhớ Phật?


 

Hỏi: “Nhớ” trong cụm từ “nhớ Phật niệm Phật” là pháp nhớ như thế nào? Làm sao cho trọn vẹn.

Đáp: “Nhớ Phật niệm Phật” là xuất phát từ chương Đại Thế Chí Bồ-tát niệm Phật viên thông , “nếu như Tâm chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, chắc chắn thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần phương tiện, tự được khai tâm. Như người được xông hương, thân phảng phất mùi thơm, điều này gọi là, Hương quang trang nghiêm” , chính là nói về “nhớ Phật niệm Phật”.

“Nhớ” là như như thế nào? Trong chương Niệm Phật viên thông có nói, “Như Lai mười phương, nhớ mong chúng sanh, như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ đi, dù nhớ thì làm gì được? Nếu như con nhớ mẹ, như lúc mẹ nhớ con, mẹ con trải qua nhiều đời, không hề xa cách”.

Ở đây đang ví von, Phật nhớ chúng sanh, giống như mẹ nhớ con. “Con đi ngàn dặm lòng mẹ lo âu”, con có chút bệnh, đầu đau tráng nóng, thì người mẹ sẽ thấp thỏm vô cùng.

Đương nhiên đây chỉ là ví von, Phật nhớ chúng sanh còn gấp hơn ngàn vạn lần như vậy. Nếu như chúng sanh niệm Phật, thì như con nhớ mẹ, như đứa trẻ nhỏ đi đâu, trong lòng cũng đều muốn có mẹ. “Như con nhớ mẹ” chính là pháp nhớ mà chúng ta nhớ Phật.

Nhớ trong nhớ nhung lại như nhớ người yêu. Nam nữ thanh niên khi yêu nhau, thì trong lòng lúc nào cũng nhớ nhung đối phương, đây cũng là nhớ.

Còn có, như bận tâm đến mọi việc. Những việc rất quan trọng đối với chúng ta, chúng ta sẽ luôn nhớ trong lòng, “ai chà, nếu việc này không hoàn thành, mình sẽ tổn thất rất lớn đây”.

Ví dụ như xin việc, chức vị này rất quan trọng, lương bổng đãi ngộ đều tốt, nhưng người cạnh tranh thì rất đông, thông báo bổ nhiệm thì không thấy gửi xuống, sợ rằng có thể không có được vị trí này, thì sẽ thấp thỏm không yên, trong lòng nhất định sẽ cứ để tâm.

Lại như người thân của mình đang phải làm phẫu thuật trong bệnh viện, sẽ lo lắng không biết anh ấy có qua được cơn nguy kịch hay không, cứ khắc khoải mãi, ngủ cũng ngủ không được. Đây chính là việc rất quan trọng đối với bản thân, trong lòng luôn khắc khoải.

Chúng ta nguyện sanh thế giới Tây phương Cực Lạc,  đây là lợi ích quan trọng nhất, cần thiết nhất, căn bản nhất, không có lợi ích căn bản nào khẩn thiết hơn, bức bách hơn điều này, vì vậy được gọi là việc cấp thiết.

Việc cấp thiết này luôn khắc khoải trong tâm, thì sẽ tự nhiên nhớ, bởi vì một khi không thể vãng sanh, thì sẽ phải luân hồi vô số kiếp; một khi được vãng sanh, thì sẽ thành Phật, cả hai trường hợp so ra khác nhau quá xa, đương nhiên trong tâm không dám lãng quên

Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong
#Pureland, #Phatgiao #淨土宗, #Adidaphat

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)