Pháp âm

[Khai Thị]: Nhân Nhỏ - Quả Lớn.


 

Trong kinh đã ghi chép câu chuyện nhân quả của Mục Kiền Liên tôn giả. Có một kiếp trong quá khứ tôn giả Mục Kiền Liên đã từng mưu đồ giết hại cha mẹ, khi ấy cha mẹ của ông hai mắt mù lòa, vợ của ông không muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng bị mù lòa, bèn tìm cách để chồng sanh lòng oán hận với cha mẹ, lại nói ra nhiều lời không tốt, ly gián tình cảm của họ.

Cuối cùng xúi giục chồng giết hại cha mẹ, người chồng đã bị bà vợ làm mê hoặc, thế đã thực sự khởi ác tâm mưu hại cha mẹ! Đúng theo kế hoạch, có một ngày ông ấy dẫn cha mẹ đi ra ngoài, phải đi ngang một khu rừng. Trong khu rừng, ông ấy giả dạng có cướp đến, sau đó cầm cây gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn, tàn nhẫn đánh cha mẹ, muốn đánh chết họ. Không ngờ đang lúc ông ấy thỏa sức đánh đập cha mẹ, cha mẹ ông ấy không phải kêu con đến cứu mình, mà là kêu con mau chạy thoát thân, để khỏi bị cướp làm hại. Ông ấy đã bị cảm động bởi từ ái của cha mẹ, cuối cùng ông ấy lương tâm cắn rứt, quỳ xuống thẳng thắn nhận lỗi với cha mẹ.

Bởi do ác nghiệp mưu đồ giết hại cha mẹ, kiếp đó ông ấy bị đoản mạng, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, chịu sự giày vò của đau khổ rất lâu dài. Sau khi rời địa ngục, còn phải chịu khổ trong đường ngạ quỷ, súc sanh. Sau đó chuyển sanh làm người, trong năm trăm kiếp, mỗi một kiếp đều là bị đánh nát xương mà chết.

Cho đến cuối cùng, đến một kiếp này sanh làm Mục Kiền Liên, cũng không ngoại lệ. Tuy Ngài đã xuất gia theo Phật tu hành, chứng đắc quả A La Hán, trở thành đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, nhưng lúc nghiệp lực chín muồi, do vì nghiệp lực lớn mạnh, khiến Ngài không cách nào nhập định, thì cũng không cách nào phát khởi thần thông. Đây thì gọi là thần thông không thắng nghiệp lực, rốt cuộc Ngài bị một đám ngoại đạo cầm gậy thỏa sức đánh đập, mãi đến xương toàn thân đều bị đánh nát, do vậy làm cho ngài nhập Niết Bàn.

Câu chuyện này nêu rõ đầy đủ hiện tượng nhân nhỏ quả lớn, Ngài chỉ có một lần mưu đồ giết hại cha mẹ, vì sao có thể nảy sinh ra khổ báo cực lớn đến nhiều kiếp như vậy? Nguyên nhân chính là tốc độ tâm niệm quá nhanh, cho nên dù chỉ có một lần tạo nghiệp, những nghiệp nhân đã tạo cũng là rất nhiều. Giả thiết kiếp trước, thời gian đánh đập cha mẹ chỉ là nửa giờ, căn cứ cách nói của Di Lặc Bồ Tát, một giây khảy móng tay bảy lần mà tính, một giây Ngài đã trồng xuống hai ngàn hai trăm bốn mươi triệu triệu cái ác nghiệp cực trọng mưu đồ giết hại cha mẹ, nửa giờ thì là nhân lên thêm một ngàn tám trăm lần, thành ra số lượng những ác nghiệp trọng đại Ngài đã tạo, là vô cùng khủng khiếp !

Những ác nghiệp cực trọng này, không những tạo thành hiện thế báo kiếp đó, Ngài bị nhiều bệnh đoản mạng, thì cũng là hoa báo, lại còn tạo thành quả báo ngài sau khi chết đọa vào địa ngục chịu khổ lâu dài. Vẫn còn tạo thành sau khi rời khỏi địa ngục, chịu dư báo tại cõi súc sanh và cõi ngạ quỷ. Sau này năm trăm kiếp làm người, xương đều bị đánh nát, cũng đều là dư báo của ác nghiệp lần đó trong kiếp quá khứ.

Từ đây cũng để cho chúng ta thấy được, nghiệp trọng đại có thể nảy sinh hiện báo ngay kiếp đó, quả báo kiếp sau, và dự báo của những kiếp sau, thật là sóng vỗ dập dồn, không dừng không dứt! Nhìn thấy báo ứng tạo ác thảm thiết như thế, bạn còn dám ngỗ nghịch cha mẹ không ? Còn dám tạo những ác nghiệp khác không ?

“Dịch Kinh, Hệ Từ Truyện” rằng : “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tức hữu dư ương.” Ý nói là : “Gia tộc tích lũy hành thiện, sẽ có dư nhiều ơn trạch, để con cháu đời sau cũng được thừa hưởng phước báo. Gia tộc tích lũy tạo ác, sẽ có dư nhiều nghiệp tội, khiến con cháu đời sau cũng gặp tai ương.” Những lời nói này thì là một minh chứng cho nhân nhỏ quả lớn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích lục từ bài giảng “Giáo Dục Nhân Quả Cứu Vãn Nhân Tâm”
Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG" GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG