Pháp âm

[Khai Thị]: Ngày Tết Ông Táo 23.12. Vậy Rốt Cuộc Ông Táo Là Ai?


 

Ông Táo hay còn gọi là Chủ Thực Quỷ Vương mà trong kinh Địa Tạng có nhắc đến. Ngài làm nhiệm vụ phân bổ thức ăn, nước uống cho người cõi Ta Bà chúng ta mỗi ngày. 

Tuy Ngài thuộc cõi quỷ thần nhưng Ngài là thiện thần, ko phải ác thần nên chỉ ăn chay chứ ko ăn mặn nên chúng ta đừng giết hại sanh mạng để cúng bái ngài. Thức ăn quý vị cúng đều do chính quý vị ăn lấy chứ Táo tôi tuyệt đối chẳng thọ nhận.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ lời khai thị của Lão Pháp Sư Tịnh Không trong bài khai thị Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên.