Pháp âm

[Khai Thị]: Ngày Sinh Nhật Không Nên Sát Sanh.


 

Nhân khánh trường thọ, giết hại chúng sanh để yến hội, khánh chúc trường thọ của chính mình mà bảo người ta đoản mạng, làm gì có loại đạo lý này?Tình và lý đều trái ngược. Ngày vui, ngày sinh, sát sinh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, các vị thử nghĩ xem, vậy có hợp tình lý hay không? Vốn dĩ chính mình thọ mạng rất dài, bởi vì mỗi năm loại phương thức mừng sinh nhật này làm cho thọ mạng của chính mình tổn giảm đi.Không chỉ thọ mạng tổn giảm, khổ báo đời sau, cùng kết oán thù với những chúng sanh này, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Người sáng mắt thấy được rõ ràng. Ngày vui, ngày mừng thọ không nên sát sanh. Ở chỗ này Ngài nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh, "tang dĩ ai vi chủ".Làm tiệc mời khách dùng đồ chay là tốt nhất.Cúng tế không được sát sanh, việc này Phật nói ở trên Kinh Địa Tạng Phật rất rõ ràng. Người đọc qua "Kinh Địa Tạng" phải ghi nhớ, mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên của bạn, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn, người Trung Quốc mỗi năm thanh minh phải cúng tế, trung nguyên cúng tế, đông chí cúng tế, nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, trên "Kinh Địa Tạng" nói:"Vong nhân không những không thể được phước, mà còn làm nặng thêm tội nghiệp, vì họ mà giết, tăng thêm khổ báo của họ". Đây là người còn sống ở đời chúng ta vô tri.Họ đọa ở ác thú, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ càng nặng thêm?Một niệm yêu thương của chúng ta do vô tri mà tạo tội nghiệp, thêm nặng khổ nạn cho họ. Thấu hiểu những chân tướng sự lý này, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm sát sanh cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không nên sát sanh. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn đều đến không kịp, làm sao có thể giết hại chúng sanh mà cúng tế chưPhật Bồ Tát chứ?

Phía sau lại nói với chúng ta, kết hôn yến tiệc không nên sát sanh, mời khách cũng không nên sát sanh. Lại nói đến mua bán, chúng ta ở trong xã hội cần phải có nghề nghiệp mua bán chính đáng.Phàm hễ những việc mua bán mà giết hại chúng sanh thì không thể phát tài.Bạn có được những lợi nhuận này, quyết không phải nhờ giết hại chúng sanh màbạn mới phát tài. Tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật giảng rất rõ ràng, bạn tu tài bố thí thì được tài phú, bạn tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, bạn tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như ở ngay đời này, nghề nghiệp của bạn là từ việc giết hại chúng sanh, tuy là hiện tiền bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua được rất tốt, thế nhưng bạn phải nên biết, tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, mà là do đời trước bạn đã tu tích, không luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. 

Trong mạng không có tài, thí dụ nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng, tại vì sao người khác cũng mở khách sạn, mở nhà hàng nhưngkhông kiếm được tiền, bạn làm việc này thì kiếm được tiền?Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện, kiếm được tiền là trong mạng đã có, không luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền.Loại nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh này, phước đời trước của bạn hưởng hết rồi, ác báo liền hiện tiền. Chúng ta rất bình lặng, rất tỉ mỉ mà quán sát liền biết được hiện tượng này. Cho nên, chúng ta hành nghề mua bán thì phải chọn lựa, nhất định không làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh.Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình. Lợi nhuận có được trước mắt, quyết định không phải do vì nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này quả báo về sau phải nhận lấy,chúng ta phải giác ngộ.

Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên sát sanh. Trong việc ăn chay, dưỡng chất bạn đã nhiếp thọ bất tận rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật pháp, đọc được “Liễu Phàm Tứ Huấn”, đọc được “Cảm Ứng Thiên”, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm rõ ràng rồi, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm rồi. Hơn nữa, đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào.Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt, mỗi ngày giảng Kinh hai giờ đồng hồ, không kém khuyết ngày nào.Đây có thể nói, tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể thêm lớn tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn.

Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên ái hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được trường thọ. Bố thí vô úy là cái nhân khỏe mạnh sống lâu.Phía sau cũng có một điều nói về Đạo giáo.Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật tế thần.Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ, "chánh trực thông minh vị chi thần", thần còn tham thố đồ cúng tế huyết tanh của bạn để bảo hộ bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này! Cho nên pháp hội tế thần không nên sát sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ bài giảng” THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP 51
Chủ giảng: Hoà Thượng Tịnh Không