Pháp âm

[Khai Thị]: Một Ngày Ăn Chay, Giảm Nợ Một Kiếp Trả Mạng.


    

Có kẻ bảo: Heo, dê, cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? 

Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế, nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi chứ còn rảnh đâu để biện bác? 

Sách Khuyến Giới Lục Loại Biên có chép:

Ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành tỉnh Phước Kiến đã kiêng sát sanh từ lâu, vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Trước hôm ngày sinh nhật, bà mua khá nhiều sinh vật để giết đãi khách, ông họ Triệu bảo: "Bà muốn chúc thọ lại khiến chúng sanh bị chết, bà yên lòng sao?".

Bà vợ bảo: "Toàn là lời nhảm cả, nếu theo như lời Phật pháp, nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sinh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao?" 

Ông Triệu biết không có cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép.

Đêm hôm ấy, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo mà chính mình bị biến thành heo, bị giết rồi vẫn còn biết đau, lúc bị cạo lông, phanh bụng, móc ruột, róc chân càng đau khổ không chịu nổi, và khi giết gà vịt v.v... đều thấy chính mình biến thành con vật bị giết, đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm run thịt giựt, từ đó bà phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua và ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn nên đã cảm được Phật từ gia vị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp, chứ nếu không sẽ đời đời kiếp kiếp nạp thân cho người ăn nuốt để đền nợ.

Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu? 

Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sinh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ, sói, muỗi rệp ư? Chẳng đáng buồn cười thay.

Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong Hiển giáo chẳng có thuyết này, trong Mật giáo cũng chẳng hề có, nếu quả thật có thần thông như Tế điên hòa thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không đó chỉ là tà thuyết, khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội, chỉ hạng người cực vô liêm sĩ mới dám nói thế. 

Nếu có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hòng độ cho họ?

Nam Mô A Di Đà Phật.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ