Pháp âm

[Khai Thị]: Lúc Bình Thường Tu Ở Đâu?


 

Với cảnh giới nho nhỏ cũng đã bị ảnh hưởng, làm sao để khắc phục?
 Làm cách nào để Bồ Đề đạo được thuận lợi?

Dùng tâm bình thường trong sinh hoạt hàng ngày.

Duyên rất là quan trọng – có sự liên hệ với tâm phát nguyện của mình. Chương Gia Đại Sư nói với tôi: thật sự phát tâm Bồ Đề, xả thân vì chúng sanh – vì Phật giáo thì kiếp này chư Phật và Bồ Tát sẽ an bày dùm, mình không cần phải bận tâm. Tôi hoàn toàn tiếp nhận, trong kiếp này tôi không nghĩ cho mình, tại sao ư? Tại vì Phật và Bồ Tát an bày giúp rồi. Tôi mà nghĩ tự mình phải như thế nào thì Phật và Bồ Tát sẽ không an bày cho – vậy thì tôi phải bận tâm rồi. Như vầy thì tôi không cần bận tâm chút nào – vui vẻ tự tại.

Chư Phật và Bồ Tát an bày cho ta ở trong cảnh thuận – ta học không tham luyến vì tham luyến trong cảnh thuận không rời bỏ luân hồi được; trong cảnh nghịch thì không oán hận – không kết oán với người khác, oan gia nên giải không nên kết. Dù họ vu khống hay làm tổn hại ta hoặc cản trở ta thì ta đều đón nhận hết – hoan hỷ đón nhận, tiêu trừ nghiệp chướng – tăng thêm phước huệ. Tóm lại là dùng tâm bình thường trong cuộc sống, bình tức là bình đẳng – thường tức là thường xuyên duy trì tâm thanh tịnh bình đẳng, tuyệt đối không để ngoại cảnh ảnh hưởng thì đạo Bồ Đề mới thuận buồm xuôi gió.

Cảnh giới nho nhỏ xuất hiện cũng khiến bạn bị ảnh hưởng – thật không dễ. Nếu vậy thì phải làm sao? Rất nhiều người đều bị như vậy, nếu trước đây hỏi tôi thì cũng vô phương – nhưng bây giờ thì có cách. Nghe nhiều dĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, phương pháp này hiệu quả! có nhiều người mỗi ngày nghe đến mười biến.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Cung kính trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – Tập 105. 08/09/2014.
Nguồn: amtb.tw