Pháp âm

[KHAI THỊ]: Làm Thế Nào Để Tránh Khỏi Lúc Lâm Chung Bị Tiểu Quỷ Dùng Gông Cùm Xiềng Xích Trói Tay Lôi Đi


Anh không niệm Phật ,lúc mạng hết Diêm Vương sẽ kêu Tiểu quỷ dùng gông cùm xiềng xích trói Anh vào tròng mà lôi đi; nếu Anh sợ thì hãy cố gắng niệm Phật .DIÊM LA VƯƠNG cái gì cũng chẳng sợ ,chỉ sợ nhất là PHẬT A DI ĐÀ .Nếu Anh muốn đi đến chỗ của PHẬT A DI ĐÀ ,ông ta chỉ còn cách trừng hai con mắt nhìn anh nói rằng :" ÔI NGƯỜI NÀY ĐƯỢC PHẬT A DI ĐÀ ĐÓN ĐI RỒI " đây là được đón đi chứ không phải là dùng xiềng xích trói lôi đi đâu 

Người niệm Phật lúc Lâm chung ,PHẬT A DI ĐÀ đem hoa sen đến tiếp dẫn quý vị; quý vị không niệm Phật thì Lão già DIÊM VƯƠNG liền sai tiểu quỷ đem gông xiềng đến trói lôi quý vị đi. Đến ĐỊA NGỤC rồi những con gà, vịt ,cá mà Anh đã từng ăn đều đến để tìm anh tính sổ :" Ồ! ANH ĐẾN RỒI HẢ ,CHÚNG TÔI ĐỢI ANH LÂU LẮM RỒI ĐÂY "

( Hòa thượng DIỆU LIÊN) 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM