Pháp âm

[Học Phật Vấn Đáp]: Làm Thế Nào Để Tiến Hành Thai Giáo Và Giáo Dục Sau Khi Sinh.


 


Câu hỏi thứ mười: Xin hỏi làm thế nào để tiến hành thai giáo và giáo dục sau khi sinh?

Đây là vấn đề lớn, bạn có thể nêu ra, nếu chân thật có thể làm được thì bạn không phải là người phàm, bạn là Thánh Hiền nhân; không phải là Thánh Hiền nhân thì họ không nghĩ tới, họ cũng không làm được. Bạn hỏi cách làm như thế nào? Bạn có thể thực hiện được 100% Đệ Tử Quy chính là Thai giáo, cũng chính là giáo dục sau khi sinh. Trẻ nhỏ từ khi sinh ra, chúng không biết nói chuyện, nhưng chúng biết nghe, chúng biết nhìn, người lớn ở trước mặt, từng hành vi cử chỉ, từng lời nói nụ cười, chúng đều đang học tập. Bạn phải để những gì chúng tiếp xúc, những gì chúng nhìn thấy, những gì chúng nghe thấy toàn là chánh niệm, hoàn toàn là luân lý, đạo đức, nhân quả. Tấm gương này, chúng học suốt ba năm, người xưa chúng ta gọi là “ba tuổi thấy tám mươi”, chính là ba năm một ngàn ngày cắm xuống cái gốc này, chúng có thể không đổi đến 80 tuổi, bạn nói cái gốc này thù thắng biết bao!

Cho nên “thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên” (tập từ nhỏ thì sẽ thành như bản tánh, tập quen thành bản tánh tự nhiên). Vì thế, giáo dục khi còn nhỏ thì dễ dạy, hơn nữa gốc rễ cắm sâu, chúng không bị ô nhiễm, bạn phải hết sức đề phòng ô nhiễm cho chúng. Ở trong nhà không được xem truyền hình. Gia giáo phải được dạy thật tốt, nếu không, tương lai khi đi học thì sẽ đổi xấu, tiếp xúc với bạn bè, với xã hội sẽ bị ô nhiễm. Gia giáo phải thật nghiêm khắc, từ nhỏ đã phải hướng dẫn thật tốt, chúng biết cái gì là đúng, cái gì là sai, điều gì có lợi, cái gì có hại, chúng có thể phân biệt thì sẽ không đi vào đường tà. Đây chính là khả năng miễn dịch mà người hiện nay nói, phải không ngừng tăng cường, ít nhất phải tăng cường đến mười tuổi. Trong xã hội ngày nay, tương lai bản thân chúng lên đến trung học, lên đại học thì mới không đến nỗi xấu đi, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sự huân tập, đọc tụng kinh điển này đã dưỡng thành thói quen, một ngày cũng không được gián đoạn, ngày ngày đọc tụng kinh điển, ngày ngày tiếp cận Thánh Hiền nhân. Cho dù tiếp xúc với xã hội, trong tâm chúng vẫn có một tiêu chuẩn luân lý đạo đức, điều này rất quan trọng.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CÁC ĐỒNG TU
Giảng ngày 24 tháng 11 năm 2006
tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông