Pháp âm

[Ấn Quang Đại Sư]: Đoạn Khai Thị Này Tinh Túy Đến Tột Cùng, Nên Học Thuộc Lòng.


   

CÁI KHỔ CỦA SANH TỬ LUÂN HỒI

"Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian, chẳng qua là sanh tử.
Không liễu sanh tử, thì sanh tử - tử sanh.
Ra khỏi một bào thai, nhập vào một bào thai khác.
Vừa bỏ túi da này, liền bám vào túi da khác.

Như thế cũng đã khổ lắm rồi! Huống hồ không thoát khỏi luân hồi, khó tránh đọa lạc vào bụng heo, bụng chó, chỗ nào cũng chui vào, đầu thai làm lừa, làm ngựa.

Cái thân làm người này khó được nhưng lại dễ mất, một ý niệm sai biệt liền đọa vào ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).
Tam đồ vô dễ khó ra, thời gian ở địa ngục vừa dài lại khổ vô cùng.

Còn súc sanh, "Bảy vị Phật ra đời còn mang thân con kiến.
Tám vạn kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu", thời gian làm súc sanh dài như thế, thời gian đọa làm ngạ quỷ càng dài gấp bội.
Trải qua trường kiếp lâu xa không biết đến bao giờ mới dứt, đau khổ triền miên, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, vừa nghe đến đã dựng cả chân lông, vừa nghĩ đến thôi ngũ tạng như bị thiêu đốt."

Trích lời khai thị của Đại sư Hành Sách
[Sanh Tử Tâm Thiết - Pháp sư Tự Liễu]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong một đời này, chúng ta may mắn gặp gỡ pháp môn này, nói cách khác, có được cơ duyên này, chúng ta có thể đắc độ trong một đời này, có thể giải quyết vấn đề, nếu bỏ lỡ một đời này phiền phức sẽ to lắm.

Tuy đời sau quý vị có phước báo, nhưng có thể gặp Phật pháp hay không, đó là một vấn đề lớn! Thế giới ngày nay có bốn mươi mấy ức người, có bao nhiêu người được nghe kinh hay nghe một câu A Di Đà Phật trong một đời?

Vì thế, có thể đọc bộ kinh này (Kinh A Di Đà), nghe một câu A Di Đà Phật, chẳng dễ dàng đâu nhé! Lấy ngay Đài Bắc để nói thì gần tới hai trăm vạn người, nếu quý vị kiểm tra trọn khắp, trong hai trăm vạn người, trong đời này có mấy người nghe kinh này một lần? Có mấy người niệm một câu A Di Đà Phật? Tuyệt đại đa số, sợ rằng đến tám mươi phần trăm, trong một đời này chưa hề nghe kinh, chưa hề niệm một câu Phật hiệu.

Nơi Phật giáo hưng thịnh nhất mà còn như thế, huống hồ những nơi khác? Vì thế, nhất định phải trân quý nhân duyên khó được này, quả thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, nhưng nay chúng ta có thể gặp gỡ thì phải trân quý điều này!

KHAI THỊ: PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Xin Thường Niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT