Kinh tạng

[SÁM HỐI]: Làm Cách Nào Để Chuộc Lại Lỗi Lầm Nếu Lỡ Phạm Giới Tà Dâm Từ Sách Báo Phim Ảnh?


Sắc tình vật phẩm nếu để cho thanh thiếu niên thuần dương thể xem rồi, tâm tính của bọn chúng nhất định dao động, chỉ có điều mức độ dao động của mỗi người không giống nhau. Đặc biệt là thời đại máy vi tính kỹ thuật cao hiện tại, trang web sắc tình thật không biết sợ gì mà hoành hành, có loại tâm tính một khi phát tác không thể khống chế nổi, dẫn đến thủ dâm v.v… nguyên dương chí thuần lập tức mất đi. Cho dù không hoàn toàn mất đi hết cũng âm thầm mất đi một ít, dần dần cũng dẫn đến phạm tà dâm.

Sắc tình vật phẩm nghiêm trọng phá hoại đạo đức trinh tiết của con người, làm chúng sanh mất hết liêm sĩ, đạo đức bại hoại, hiện đời tổn phước thọ, làm nhục tổ tiên, đoạn tuyệt đời sau, càng tạo ác báo địa ngục, tương lai vào trong địa ngục chịu đau khổ cực lớn.

Phần trước đã có nói rõ quả báo địa ngục vô lượng vô biên đau khổ vì phạm tội tà dâm, thật là không có ngày ra, rất nhiều người nhà tan cửa nát cũng vì tà dâm dẫn đến. Vật phẩm sắc tình chính là tên đầu sỏ dẫn đến phạm tà dâm, nó độc hại nhân tâm, diệt thiên lý, loạn nhân luân, còn độc hơn thuốc độc tại nhân gian, độc hại tuệ mạng linh tánh của người. Thuốc độc có thể hủy diệt sinh mệnh một người, còn vật phẩm sắc tình hủy diệt thể thuần chân nguyên dương, sớm hơn kết thúc sinh mạng, vào địa ngục thọ vô lượng vô biên hình phạt. Dù cho không dễ gì mà ra khỏi được địa ngục cũng còn rất nhiều quả báo tà dâm phải tiếp tục đền trả. Ví như: bị mắc nhiều loại bệnh liên quan đến phạm tà dâm, còn đủ loại đau khổ về mặt tâm linh không thể nói hết được.

Nếu như có tiền, chúng sinh nên mua những vật phẩm này đi thiêu hủy, nếu là nhà xuất bản và tiệm sách thì không được phát hành hoặc bán những vật phẩm sắc tình, nếu là đạo diễn hoặc diễn viên thì không được quay hay đóng phim sắc tình, nếu là tác gia, họa gia hay người làm sách đều không được viết sách hay vẻ tranh sắc tình. Nếu là chủ công ty hoặc thủ lãnh một vài khu vực hay là vua, gồm những người có sức ảnh hưởng lớn, đều phải ngăn cấm sự tồn tại của vật phẩm sắc tình, khi biết có vật phẩm sắc tình thì phải lập tức triệt để thiêu hủy. Nếu không có tiền lại không có những điều kiện như trên, thì nên tùy hoàn cảnh nhân duyên tận lực khuyên nói những người liên quan tiêu hủy vật phẩm sắc tình.

Nếu có bất kỳ chúng sinh nào tìm đủ mọi cách phá hủy vật phẩm sắc tình, hiện đời sẽ được tăng phước tăng thọ, được người cung kính, tiền tài đầy đủ, trí tuệ tăng trưởng. Nếu là người tu hành, tâm nguyện như pháp cầu ra khỏi thế gian, sẽ được như nguyện, từng bước từng bước tiến bộ, trong sổ sanh tử thiện ác ghi lại một đại thiện công đức, nhờ vào đại thiện công đức này có thể miễn trừ ác nhân địa ngục đã gieo lúc trước, còn cụ thể thì phải nhờ Phật Bồ Tát cùng nhân viên cao cấp ở minh phủ phán xử.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trích từ Âm Luật Vô Tình  [Download sách PDF]
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác