Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Thưa Sư Phụ, Vì Sao Một Người Sắp Vãng Sanh, Vì Sao Nghiệp Lực Lại Hiện ra?


 

ĐÁP: Về tình lý hai Pháp thế và Xuất thế đều giống nhau. Bạn có rất nhiều oán thân trái chủ, hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn, tại sao vậy? Vì họ đợi cơ hội, hiện giờ bạn chưa có khấm khá, có tìm bạn cũng không ích gì, đợi khi nào bạn có tiền đồ thì họ sẽ đến tìm bạn đòi nợ. 

Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân là họ tới ngay, tại sao vậy? – Vì sau khi bạn đi rồi họ muốn tìm bạn cũng không gặp, bạn muốn Vãng Sanh Cực Lạc Thế Giới, không phải di dân sang Cực Lạc Thế Giới đó sao? Vậy là phiền phức lớn rồi, sau này họ tìm bạn không được, cho nên trước khi bạn hành động là họ đến hết để tìm bạn, cái lý là như vậy. 

Bạn đã hiểu được lý này thì bạn sẽ hiểu là hàng ngày chúng ta kết oán với tất cả mọi người, mọi vật bao gồm những loài động vật nhỏ như là một con muỗi, con kiến mà coi chúng không ra gì. Chúng cũng là một sinh mạng. Khi ta vãng sanh chúng sẽ đến tìm bạn, bạn vẫn phải trả mạng cho chúng, thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Một món nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa trả hết mà bạn muốn đi rồi thì làm sao họ tha cho bạn được, nhất định họ không tha cho bạn đâu.

Cho nên cũng có rất nhiều người khi vãng sanh ra đi một cách bình an, oán thân trái chủ dường như không tìm đến họ gây cho họ một cách quá mức. 

Lão Lâm trưởng cư sĩ Lâm của chúng ta đây là một ví dụ, khi Lão cư sĩ Trần Quang Biệt vãng sanh, không phải không có oán thân trái chủ mà oán thân trái chủ rất nhiều; nhưng tại sao oán thân trái chủ không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lạy Phật, đem công đức hồi hướng cho oán thân trái chủ, xoa dịu họ. Những người này họ cảm thấy được an ủi, rằng nếu như ông sang Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Thành Phật rồi điều thiết thực là nhớ về độ chúng tôi, cho nên họ không có gây phiền phức nhiều. NẾU NHƯ BẠN KHÔNG CÓ Ý NIỆM NÀY ĐỂ GIÚP ĐỠ NGƯỜI TA THÌ HỌ SẼ KHÔNG THA CHO BẠN ĐÂU.A DI ĐÀ PHẬT. _()_
HT Tịnh Không.