Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Phải Tu Hành Và Biết Hộ Niệm SớmHỎI:

... Hôm nay là đã hai ngày rồi, con thấy mẹ con đổi tánh ít chịu Niệm Phật, và thường lặp đi lặp lại rằng bà không làm gì tội lỗi đến nỗi phải bị bịnh khổ như thế. Vậy phải gỡ như thế nào?

TRẢ LỜI:

Đó chính là bệnh khổ hiện hành. Thông thường thì ai cũng có những trường hợp tương tự. Bệnh khổ này thực ra do chính mình gây ra cái Nhân, rồi sau cùng chịu cái Quả chứ không có ai khác tạo cho mình. Trước những ngày giờ cuối cùng, những nghiệp khổ hiện về làm cho tâm hồn khủng hoảng, thân thể đau đớn, không còn bình tĩnh được nữa.

CHÚNG TA HÃY NÊN:

- Khuyên Cụ quyết lòng thành tâm Niệm Phật, cầu Phật gia trì để sớm được ngày Vãng Sanh.

- Khuyến khích Cụ hãy chấp nhận quả báo này, vì nó chính là do từ những cái Nhân mà mình đã tạo ra nên thành ra vậy. Đừng nên than phiền, oán trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới.

- Hãy xác định cho Cụ biết rằng, nếu thành tâm sám hối rồi Niệm Phật tha thiết cầu Vãng Sanh, thì những nghiệp chướng, dù lớn cho mấy cũng được Phật lực gia trì mà có thể vượt qua hết. Nếu thực sự chí thành chí thiết thì vẫn còn hy vọng được Vãng Sanh.

- Sau khi sám hối rồi, khuyên Cụ nhất định không được nhớ đến nghiệp chướng nữa, không được nghĩ đến những điều sai lầm nữa (vì A-Di-Đà Phật đã có lời đại thệ cứu độ chúng sanh đới nghiệp Vãng Sanh). Phải chú ý nhiếp tâm Niệm Phật cầu về Tây-phương.

- Nhắc lại, không được nhớ đến nghiệp chướng, không được nhớ đến tội lỗi xưa nữa. Phải quên hết để nhiếp tâm Niệm Phật. Nếu cứ nhớ đến tội lỗi thì coi chừng tâm bị kẹt vào đó mà bị đọa lạc.

- Nên dùng nhiều tâm lý trong lúc khuyên, không được làm cho Cụ buồn phiền, tức bực. Ví dụ, khuyến tấn cần vui vẻ đừng làm Cụ giận hờn. Chăm sóc cẩn thận, chú ý điều chỉnh nhiệt độ, nóng thì mở máy lạnh, lạnh thì đắp thêm mền, thân thể đau nhức, mỏi mê thì xoa bóp một chút cho Cụ thoải mái, v.v...

- Đừng hỏi nhiều quá khiến cho người bệnh phải trả lời hoài cũng không tốt. Nên nhớ, người bệnh họ mệt lắm!

- Nhiều lúc mệt quá, Cụ muốn mình ngừng Niệm Phật để Cụ nghỉ một chút, thì mình cũng phải ngừng, rồi trong lúc chăm sóc, mình có thể Niệm Phật nhỏ tiếng để Hộ Niệm. Chứ không thể bắt buộc Cụ phải Niệm Phật hoài được. Khuyên Cụ nên niệm thầm theo.

- Hãy vỗ tay khen tặng khi Cụ phát tâm Niệm Phật, phát nguyện Vãng Sanh. Hãy tuyên dương khi Cụ làm được điều gì hay, cần dùng tâm lý nâng đỡ, tránh tâm trạng lo lắng.

- Hãy vui vẻ, luôn luôn tươi vui để khuyến tấn. Lòng tin của mình vững vàng vào từ lực của Phật, thì lời nói của mình mới có sức thuyết phục.

- Thấy Cụ đau đớn mình không nên quá xót xa lo lắng mà làm Cụ càng cảm thấy đau đớn hơn. Hãy tìm cách khuyến tấn để Cụ vươn lên Niệm Phật, quyết lòng xả bỏ thân mạng để về miền Cực-lạc. Báo thân này đã sắp mãn rồi, thúc hối Cụ hãy mau mau Niệm Phật, chỉ còn có A-Di-Đà Phật mới cứu Cụ được thôi. Hãy tranh thủ từng giây phút để Niệm Phật, thì chắc chắn được Phật lực gia trì, chắc chắn vượt qua ách nạn để Vãng Sanh.

- Tuyệt đối không được khóc lóc, than thở, u sầu trước mặt Cụ.

- Chú ý ngăn cản người khác vào thăm lom, vì họ thường nói điều không hay, làm tâm đạo của Cụ bị lay chuyển.

Nếu biết được phương pháp Hộ Niệm sớm, thì giờ này dễ dàng cứu vãn tình thế. Nhưng bây giờ xin đừng tự trách nữa, mà hãy còn nước còn tát. D/N dù sao cũng phải cố gắng hết sức để cứu người mẹ.

VỀ VIỆC SÁM HỐI:

- Hãy khuyên Cụ thành tâm Sám Hối tất cả những lỗi lầm. Một người dù có hiền lành đến đâu, cũng có lúc mê muội làm điều sai lầm, gây nên tội lỗi. Vậy thì, phải thành tâm Sám Nghiệp, nhất là lúc này. Cần có tinh thần Sám Hối mạnh mẽ.

- Hãy phát tâm dũng mãnh mà Niệm Phật, càng đau càng mừng, không sợ, vì biết rằng mình càng sớm về với A-Di-Đà Phật... Tâm mạnh như vậy, thì tự nhiên những cơn đau biến mất.

- Không cầu hết bệnh. Quyết lòng cầu sớm Vãng Sanh Tịnh-độ.

- Bạn và gia đình phải thành tâm lạy Phật cầu Phật gia trì, cầu xin sám hối thay cho Cụ, cầu xin hóa giải oan gia trái chủ cho Cụ.

VỀ VIỆC HÓA GIẢI OAN GIA:

- Khi Hộ Niệm, mọi người chắp tay, một người đại diện thành tâm cầu xin oan gia trái chủ buông tha, cầu xin họ hãy cùng với chúng ta Niệm Phật Hộ Niệm cho Cụ. (Xin xem các bài giải oan gia trong sách Quy Tắc Trợ Niệm), hoặc xem thêm các video Hộ Niệm Vãng Sanh. Có thể uyển chuyển, mỗi trường hợp mỗi khác, tùy cơ mà tìm cách hóa giải.

Khi sám hối, cần chú ý các điểm sau:

- Xác nhận mẹ tôi vì mê muội mà làm nên những điều sai lầm, kết nên tội chướng đối với chư vị oán thân trái chủ.

- Nhưng bây giờ mẹ tôi đã ăn năn, sám hối, đang Niệm Phật cầu Vãng Sanh. Nguyện cầu, khẩn cầu, thỉnh cầu... chư vị oán thân thương tình tha thứ. Hận thù nên xả, không nên kết, cùng với chúng tôi Niệm Phật Hộ Niệm cho Cụ, và cùng cầu Vãng Sanh Cực-lạc. Nhân này sẽ giúp chư vị siêu sanh, thoát ly sanh tử luân hồi. Khi Cụ Vãng Sanh về Cực-lạc, Cụ sẽ thành đạo, sẽ có đủ năng lực về đây cứu độ tất cả chư vị.

- Gia đình, con cháu ngày ngày Niệm Phật đều hồi hướng công đức cho chư vị oán thân trái chủ.

- Phóng sanh, làm việc thiện, tạo công đức... để hồi hướng cho Cụ, và hồi hướng cho oan gia trái chủ của Cụ.

Thành tâm hóa giải nhiều lần thì có thể có kết quả.

Chúc bạn thành công. Cầu chúc Cụ được phước phần Vãng Sanh Tây-phương Cực-lạc.


A Di Đà Phật!
CS Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu)