Hộ niệm

[Hộ Niệm]: Những Điềm Báo Trước Khi Chết.


Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại, thong dong giữa hai bờ sống chết, họ có thể tái sinh về bất cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi chết, phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về cảnh giới thích ứng cho nghiệp mà mình đã gây tạo. Nói vậy không có nghĩa là Phật tử tin vào thuyết định mệnh, tức là cái đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, mình phải đi theo cái có sẳn ấy. Ở đây, không phải vậy, người Phật tử tin rằng mình là chủ nhân ông của chính mình, tuy nhiên, một khi mình không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do đó người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình, từ nơi đó sẽ đưa chúng ta tới an lạc, và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau.

Trước khi một người chết, có những điềm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và những điềm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố.

 

Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về Tịnh độ:

Tâm hồn không bị bối rối 

Biết trước ngày giờ chết 

Tâm niệm chân chánh không mất 

Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo. 

Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm 

Ngồi ngay thẳng, chấp tay niệm Phật mà chết 

Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà 

Có hào quang sáng soi vào thân thể 

Nhạc trời vang dội giữa hư không 

Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại. 

 

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời:

 

Móng lòng thương mến 

Phát khởi thiện tâm 

Lòng thường vui vẻ 

Chánh niệm được rõ ràng 

Thân thể không bị hôi hám 

Sống mũi không xiên xẹo 

Tâm không giận dữ 

Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ 

Mắt luôn trong sáng 

Ngửa mặt lên trời và mỉm cười 

 

Những điềm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người:

 

Đến khi chết vẫn nhơ nghĩ đến điều lành 

Thân không đau khổ 

Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ 

Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn 

Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn 

Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh 

Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình 

Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng 

Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết 

Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối diện quy y. 

 

Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục:

 

Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ 

Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không 

Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận 

Người sắp chết kêu gào than khóc 

Đi ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết 

Nhắm nghiền đôi mắt 

Thường hay che úp mặt mày 

Nằm nghiêng mà ăn uống 

Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám 

Gót chân, đầu gối luôn run rẩy 

Sống mũi xiên xẹo 

Mắt bên trái hay động đậy 

Hai mắt đỏ ngầu 

Up mặt mà nằm 

Thần hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất 

 

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ:

 

Ưa liếm môi miệng 

Thân nóng như lửa 

Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống 

Mắt thường hay trương lên mà không nhắm 

Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ. 

Đầu gối bên phải lạnh trước 

Tay bên phải thường nắm lại 

 

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh:

 

Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ 

Ngón tay và ngón chân đều co quắp 

Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi 

Tiếng nói ra khò khè 

Miệng thường ngậm đồ ăn 

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích trong sách của một Lạt-Ma Tây-Tạng).