Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Lời Di Nguyện Của Một Sa Di Ni ( Nguyện Lâm Chung Quyết Vãng Sanh, Giáo Phó Cho Ban Hộ NiệmKhi Thân Bệnh Khổ)


Chùa Sơn Long, ngày......tháng......năm......

LỜI DI NGUYỆN 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch: Thượng tọa Bổn sư Thượng ĐỒNG Hạ ĐỨC - Trụ Trì Chùa Sơn Long, Tp. Qui Nhơn - Tỉnh Bình Định.

Kính thưa: Chư huynh đệ đồng tu cùng quí liên hữu phật tử chùa Sơn Long.

Con tên: THÍCH NỮ VẠN TRÍ. Thế danh PHAN THỊ THÔNG, sinh năm 1942. 

Thời gian thấm thoát như thôi đưa kể từ ngày con xuất gia tại chùa Sơn Long được 7 năm. Con nghe Phật dạy "có sanh ắt có tử" sự vô thường đến không hẹn trước một ai "dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai". Vì vậy, trong những ngày sức khỏe của con còn đầy đủ, trí tuệ của con còn minh mẫn, con có đôi lời di nguyện dâng trình lên Thượng tọa Bổn sư cùng chư huynh đệ đồng tu được tri tường.

Trong kinh Phật dạy "thân người khó được. Phật pháp khó nghe". Nay con được chút phước lành đời trước được làm thân người. Lại có duyên cuối đời được nương tựa thân huệ mạng nơi Tam bảo. Bởi con thiết nghĩ chỉ có Phật pháp là con đường duy nhất giúp cho thoát khổ và giải thoát trong tương lai. Từ ngày nương tựa nơi của Phật, thầy Bổn sư vì lòng thương tưởng con tuổi lớn mới xuất gia, trí nhớ giảm dần theo thời gian nên không thể tiếp nhận học kinh, luật, luận. Vì vậy, thầy đã từ bi phương tiện xảo diệu khai hóa chỉ dạy pháp môn niệm Phật, bảo hàng ngày con phải siêng năng hành trì. Con một lòng y giáo phụng hành nên thấy hợp căn cơ với con làm cho thân tâm con luôn an lạc. 

Nay con có tâm nguyện cầu thỉnh thầy và chư huynh đệ giúp cho con hoàn thành. Đó là khi con bị bệnh trước khi lâm chung được thỉnh mời Ban Hộ Niệm đến niệm Phật Hộ Niệm giúp con giữ chánh niệm khi xả báo thân giả tạm này. Vì "thời khắc lâm chung vô cùng quan trọng, quyết định huệ mạng thọ sanh đời sau. Tây phương Cực lạc y chánh báo trang nghiêm vô cùng thù thắng, không còn các khổ, một đời thành Phật". Đây là điều tâm nguyện duy nhất của con. Khi Ban Hộ Niệm đến Hộ Niệm con chân thành kính mong thầy cùng chư huynh đệ hoan hỷ giao lại hết trách nhiệm cho Ban Hộ Niệm niệm Phật tối thiểu là 12g - 14g cho đến khi nào thoại tướng tốt đẹp Ban Hộ Niệm giao lại thân tướng cho chùa để lo việc hậu sự. Khi con mất nếu như Ban Hộ Niệm chưa đến kịp thời thì con kính xin thầy cùng chư huynh đệ không nên đụng chạm vào thân xác của con để chỉnh sửa lại cho trang nghiêm. Bởi vì, lúc này thân tứ đại giả hợp bắt đầu phân ly làm cho cơ thể vô cùng đau nhức như "con rùa lột mai, con cua bỏ vào nồi nước sôi" có thể làm cho thân tướng của con sẽ không nằm trang nghiêm. Vì vậy, con kính xin thầy cùng chư huynh đệ thương con mà giữ đúng theo những nguyên tắc Ban Hộ Niệm đã phổ biến trước khi Hộ Niệm. 

Về việc tang lễ của con thì tùy nghi thầy quyết định sắp xếp. Cuối cùng, ân thầy dạy bảo và chư huynh đệ dìu dắt, con chân thành tạc dạ ghi lòng. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thầy phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ. Chư huynh đệ tinh tấn tu học để mai sau xây dựng ngôi nhà Phật pháp thêm ngày vựng mạnh. 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cẩn bút


Sa Di Ni: THÍCH NỮ VẠN TRÍ
(PHAN THỊ THÔNG)

Nam Mô A Di Đà Phật!
Số ĐT Ban Hộ Niệm:
- Cư sĩ Thiện Đức: 0987006777
- Cư sĩ Đồng Sa (Chú Châu): 01698300050
- Cư sĩ Vạn Giác: 0903237851