Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Khi Lâm Chung Mà Gặp Người Thân Lay Động Cơ Thể Và Than Khóc Thì Thật Là Đáng Sợ. Người Đàn Ông Đã Đọa Vào Cảnh Giới Ngạ Quỷ Mất Rồi.


Xin hãy nghe lời HT Tịnh Không đã dạy như sau:

Qua sự việc này đã dạy cho người niệm Phật chúng ta một lời giáo huấn rất hay: Đó chính là khi tiễn người vãng sanh, chúng ta nhất định phải y chiếu theo nghi thức qui định là “Sức trung tu tri”, “Sức trung tâm lương”, quyển mà chúng tôi in ấn là“Sức trung tu tri”, được chúng tôi sửa lại tên khác. Đó là: “Làm thế nào để niệm Phật vãng sanh”, nội dung của nó tức là “Sức trung tu tri”, nhất định chúng ta phải y chiếu theo cách thức trong đây dạy mà hành trì. Một người khi lâm chung, chúng ta nhất định phải giúp họ sanh khởi chánh niệm. Vì cho dù họ đã tắt thở rồi, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta trong tám tiếng đồng hồ, nếu đã thật sự vãng sanh thì không có vấn đề gì, còn nếu như chưa được vãng sanh thì đây là thời khắc rất quan trọng, chúng ta nhất tâm niệm Phật giúp họ. 

Trong khoảng tám tiếng đồng hồ đó, họ còn có thể vãng sanh, sau khi chết tám tiếng đồng hồ chúng ta nhất định không được đụng vào người họ; Nếu như họ chưa có đi, thì dù là đang thời điểm niệm Phật họ cũng vẫn chưa ra đi, nếu bạn chạm vào người họ, thì họ sẽ sanh phiền não, qua việc này bạn thấy do người mẹ của họ khóc lóc bà đã làm quấy rầy người cha, cản trở người cha, nên người cha không thể vãng sanh được. Tuy là sự vãng sanh có rõ ràng, ông ấy đã khởi tình cảm thật lưu luyến nên không đi được. Đây là một ví dụ rất hay. 


Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)