Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Gia Đình Cần Lưu Ý Khi Có Người Bệnh Lâm Chung.


1/ Khi người bệnh ra đi không có mặt Ban Hộ Niệm , gia đình cử một thành viên gọi điện thoại báo cho trưởng Ban Hộ Niệm , tất cả các thành viên còn lại tập trung Niệm Phật chờ Ban Hộ Niệm đến. 

2/ Quạt máy không được quạt thẳng vào thân thể của người lâm chung. 

3/ Không được coi ngày, giờ tẩn niệm, không được gọi nhà quan ,đặt áo quan, dựng rạp, kê bàn ghế vv... Khi Ban Hộ Niệm chưa chấm dứt cuộc Hộ Niệm. 

4/ Không nên thông báo cho người thân, bà con, bạn bè biết vội,để chánh gây động tâm đến người ra đi , động tâm đến người đang trợ niệm .

5/ Tuyệt đối không được khóc lóc, ôm, rửa , thay y phục, đụng chạm, di chuyển, người lâm chung. 

6/ Không được bỏ (đặt) bất cứ vật gì vào miệng vào tay,vào túi áo, túi quần người lâm chung .

7/ Không được đặt nải chuối nên bụng người mất.

8/ Không được để cơm, trứng trên đầu giường theo tục lệ cũ.

9/ Không được nấu nướng , chiên, xào, có mùi cá, thịt, hành, tỏi ,hẹ ... (Ngũ tân).

10/ Trong suốt 49 ngày, gia đình nên ăn chay , hồi hướng công đức cho người lâm chung là tốt nhất .

Điều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT gia đình cần phải làm trong lúc này là : Giữ tâm thanh tịnh , tập trung niệm Phật cầu xin Đức Phật A Di Dà phóng quang tiếp dẫn người thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
NGUYỆN CHO AI THẤY NGHE
ĐỀU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 
HẾT MỘT BÁO THÂN NÀY 
ĐỒNG SANH CÕI TỊNH ĐỘ