Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Di Ngôn Của Cha Mẹ Để Lại Cho Các Con.


(Tha thiết mong những bậc làm con, nhất là Phật tử Nên Đọc)
------------

Các con thân thương!

Trong sách ghi lại câu chuyện:

Một hôm, học trò hỏi Khổng Tử rằng: 

- Như thế nào gọi là Hiếu? Nuôi dưỡng Cha mẹ, cho ăn uống đầy đủ, như thế gọi là Hiếu chưa?

Khổng Tử nhìn thẳng vào học trò và nói rằng:

- Con chó, con mèo, anh nuôi còn cho ăn được. Nuôi Cha mẹ anh có gì gọi là Hiếu. 

- Vậy như thế nào mới gọi là Hiếu?

- Khổng Tử đáp:

- Dưỡng thân Cha mẹ.
- Dưỡng tâm Cha mẹ.
- Dưỡng chí Cha mẹ.

“Người con Hiếu phụng dưỡng Cha mẹ, ăn ở phải hết sức cung kính, cung dưỡng phải hết mực vui vẻ. Khi Cha mẹ đau ốm phải lo lắng hết lòng, khi lo việc tang lễ phải cực kỳ thương xót, việc cúng tế phải vô cùng trang nghiêm. Lúc Cha mẹ còn sống, hãy xem cái chí của song thân. Khi Người mất, thì xem hành vi và việc làm của Cha mẹ thời sinh tiền, trong vòng ba năm mà không thay đổi chí hướng của Cha mẹ, như thế có thể gọi là Hiếu”. 

Ca dao tục ngữ Việt nam có câu:

“Cha mẹ ơn sâu tợ đất trời 
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi 
Mở vòng tay lớn ôm con trẻ 
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời”.

Hay:

“Ở đời ai cũng có lần
Làm Cha mẹ mới biết ơn sanh thành
Người xưa khó nhọc nuôi mình
Khác gì mình đã hết tình nuôi con”.

Đức Lão - Tử nói: “Ta sở dĩ có cái lo lớn, là vì có cái thân này”. Bởi vì có thân là có khổ của của sanh, già, bệnh, chết. Người xưa thường nói “có sanh ắt có tử” đó là quy luật tự nhiên, thường tình của thế gian, không một ai tránh khỏi. Lại nói: “Người không có lo xa ắt có họa gần”. Vì sợ rằng một khi vô thường đến bất chợt, chưa kịp dặn dò các con. Cũng vì, sức khỏe của Cha mẹ bào mòn theo năm tháng. Chính vì vậy, nhân lúc này tinh thần còn minh mẫn sáng suốt, Cha mẹ có vài điều nhắc nhủ cùng các con thân yêu:

Khi Cha mẹ bị bệnh, các con có thể đưa vào bệnh viện để chữa trị theo ý các con, cho đến lúc bác sĩ khuyên nên đem về nhà vì không còn khả năng điều trị nữa, thì các con hãy đưa Cha mẹ về nhà càng sớm càng tốt. Cha mẹ biết các con rất hiếu thảo, luôn nghĩ rằng “còn nước còn tát” nên muốn níu kéo thêm thời gian, kéo dài sự sống cho cha mẹ. Nhưng nếu làm như thế, vô hình chung chỉ khiến cho thân xác của Cha mẹ càng thêm đau đớn hơn mà thôi, không có lợi ích chi cả. Chi bằng các con nên đem Cha mẹ về nhà rồi thành tâm thỉnh mời Ban Hộ Niệm đến nhà tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức, giúp cho Cha mẹ tiêu bớt nghiệp chướng. Nếu thọ mạng còn thì sẽ mau chóng khỏe mạnh trở lại. Ngược lại, nếu như thọ mạng hết thì sẽ theo Phật A Di Đà về Tây phương Cực lạc Thế giới, hưởng đời an vui, nhằm giúp linh hồn Cha mẹ được an lành giải thoát. Đây cũng chính là ĐIỀU TÂM NGUYỆN DUY NHẤT CỦA CHA MẸ. 

Khi Ban Hộ Niệm đến nhà, các con nhớ tuyệt đối tuân theo những gì Ban Hộ Niệm chỉ bảo hướng dẫn. 

Khi thấy Cha mẹ bệnh tình hấp hối, không nên di chuyển và lau tắm thân thể, thay áo quần, càng không được đụng chạm sắp xếp thân thể cho được ngay thẳng trang nghiêm. Vì rằng Cha mẹ nghe nói nếu như đụng chạm vào thân xác lúc này sẽ gây đau đớn “giống như ngàn cây kim đâm vào cơ thể”. Các con cứ nghĩ tưởng tượng hình dung xem, chỉ một cây kim đâm vào thân xác, ta cũng cảm giác đau đớn khổ sở biết bao rồi, huống hồ đến cả ngàn cây kim đâm vào cơ thể chúng ta. Dù thương xót, các con cũng chớ nên khóc lóc, than vãn, có biểu cảm đau khổ, vì như thế chỉ khiến cho Cha mẹ khởi tâm lưu luyến các con rồi khó mà an lành giải thoát.

Lúc này, cách tốt nhất là chỉ cần các con đứng gần bên cạnh giường thành tâm niệm A Di Đà Phật, cầu đức Phật phóng quang tiếp dẫn Cha mẹ được vãng sanh Tây Phương, rồi nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Ban Hộ Niệm biết. 

Điều tối ư quan trọng là khi Cha mẹ mất, các con hãy khoan đi xem ngày giờ tốt để tẩn liệm theo phong tục thế gian. Hãy để sau 12 - 14 giờ hoặc cho đến khi nào Ban Hộ Niệm thấy tốt lành giao trả thân xác Cha mẹ lại cho gia đình. Khi ấy, các con mới được đi xem ngày giờ tốt để lo hậu sự. 

Tất cả mọi việc cúng tế, đãi khách, khuyên nên dùng toàn bộ thực phẩm Chay. Tuyệt đối không được sát sanh, hầu tránh gia tăng thêm tội nghiệp cho Cha mẹ.

Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình tốt nhất nên ăn chay, tụng kinh niệm Phật, làm thiện phóng sanh, nhằm tích công đức hồi hướng cho Cha mẹ. Chính các con cũng nhờ đó mà hưởng được nhiều điều may mắn kiết tường, tương lai tươi sáng.

Nếu như các con thật sự thương Cha mẹ, muốn báo đáp thâm ân dưỡng dục thì hãy làm theo Di Ngôn Cha Mẹ để lại. Đó là cách báo Hiếu tốt nhất, thực tiễn ý nghĩa nhất đối với Cha mẹ trong đời này.
Thương các con nhiều!

Ký tên
P.Y (Cha Mẹ)

Nam Mô A Di Đà Phật!