Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Con Rất Muốn Tham Gia Trợ Niệm Lâm Chung Nhưng Lại Rất Lo Công Phu Niệm Phật Không Đủ Hoặc Lịa Sợ Vong Linh Nhập Vào Con Phải Làm Sao?


 

ĐÁP: Chỉ cần bạn dứt sạch lo, nghi sợ hãi này. Việc tham gia trợ niệm lâm chung là một việc rất là tốt. Đây là đưa tiễn vãng sanh. 

Nếu bạn thường đưa tiễn người vãng sanh khác thì sau này khi bạn lâm chung cũng sẽ có rất nhiều người đến đưa tiễn bạn vãng sanh. Quả báo là như vậy. Lại còn thường tiễn người vãng sanh bạn sẽ thường thấy được tướng điềm lành tốt của việc vãng sanh, làm tăng thêm sự tín tâm của mình để tương lai sau này nếu mình bị lâm trọng bệnh sẽ không có sợ hãi, rất nhiều cái hay, có được cơ duyên này thì nên tham gia, không có đắn đo. 

Còn việc người chết nhập vào, linh hồn nhập vào, không phải tùy tiện mà nhập, họ muốn nhập vào cái thân của ai đó là họ phải có duyên với người đó, lại còn phải được quỷ vương phê chuẩn. nếu quỷ vương không phê chuẩn mà họ muốn nhập vào thì họ sẽ phạm tội. Họ làm vậy cũng là hại mình, họ sẽ bị quả báo, bị trừng phạt, cho nên đâu phải cứ muốn nhập là nhập. Chúng ta phải hiểu cái lý này không nên sợ hay cho dù có nhập vào cũng không có gì sợ họ sẽ không hại người đâu.Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.