Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Có Nên Trợ Niệm Bằng Cách Tụng Kinh Địa Tạng Cho Người Sắp Mất Không?


 LÚC SỐNG CŨNG CHỈ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT. LÚC SẮP MẤT RỒI LẠI CŨNG CHỈ CẦN MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT LÀ ĐỦ. NẾU BẠN MUỐN TỤNG KINH ĐỊA TẠNG?

Bạn phải đợi sau khi họ mất rồi, trợ niệm vãng sanh, nghĩa là người đó tắt thở rồi. Sau khi tắt thở, tốt nhất là nên niệm Phật tiếp cho họ 12 giờ nữa, chí ít cũng niệm thêm 8 giờ, thần thức của họ mới rời khỏi xác. Trong khoảng thời gian này chỉ nên một câu niệm Phật, nếu bạn muốn tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà cho họ thì tốt nhất nên đợi sau bảy ngày. Còn thực sự như họ vãng sanh rồi, bạn có tụng kinh Địa Tạng cho họ cũng là để trung phước cho họ, tăng cao phẩm vị cho họ còn nếu như họ chưa vãng sanh thì lúc này tụng kinh Địa Tạng có thể giúp họ tiêu trừ đau khổ. 

Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)