Gương vãng sanh

Phật tử Đoàn Thị Minh Hương


 

Phật Tử Đoàn Thị Minh Hương mắc cơn bệnh ung thư máu. Sau một thời gian dài chữa trị tại bệnh viện Huế, đến lúc đã mất hết hy vọng và tiền bạc thì chị may mắn gặp được cuốn sách khuyên người niệm Phật của Cư sĩ Diệu ÂM qua sự giới thiệu của một người xe thồ. Chị đã đọc sách với một niềm hoan hỷ và có niềm tin sâu với Đức Phật A Di Đà và cói Tây Phương Cực Lạc. Sau đó chị đã tìm đến BHN Hoa Sen chùa Thanh Hà Đà Nẵng nhờ giúp đỡ hộ niệm. Với một ý chí mạnh mẽ và lòng tin kiên định chị đã vượt lên trên sự đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo, chí tâm niệm Phật A Di Đà và đã được thấy Phật A Di Đà trước lúc lâm chung...