Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Trương Chung Quỳ Làm Nghề Giết Gà, Lâm Chung Ác Đạo Hiện Tiền, Niệm Phật Sám Hối Vãng Sanh.


 

Ông làm nghề buôn bán gà. Năm Vĩnh Huy thứ 9, lúc lâm chung, ông thấy phía nam nhà mình có bầy gà đang chen chúc, bỗng nhiên thấy một người mặc áo đỏ đen xua gà và hô to rằng: “Mổ mắt!” Bầy gà đó bốn lần bay lên mổ vào hai mắt ông ta chảy máu đầy giường. Đến giờ dậu có sư Hoằng Đạo ở chùa Thiện Quang chuyên niệm Phật đến bảo đặt tượng Phật trước mặt và niệm Phật A-di-đà. Bỗng nhiên có mùi hương lạ, ông bình thản qua đời.

Nam Mô A Di Đà Phật!