Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Oan Gia Ngừng Theo Sư Bà Sau Mấy Mươi Năm Đeo Bám Nhờ Nghe Thiện Tri Thức Khai Thị Niệm Phật Vãng Sanh.


 

Năm 1998, sư bà ở am Thiên Trì tại Cửu Hoa Sơn đến tìm tôi, nói rằng gần đây tối nào sư bà cũng mở thấy một con mèo đến đòi mạng, sư bà rất sợ hãi, giữa đêm giật mình tỉnh giấc, không ngủ được. Sư bà nói rằng khi còn nhỏ, bà nghịch ngợm đã dìm chết con mèo ở dưới nước. Không ngờ từ lúc sư bà xuất gia ở Hồ Bắc đến nay, sự việc xảy ra đã mấy mươi năm rồi, con mèo này vẫn tìm đến sư bà.

Sư bà vừa nói vừa rất hoảng sợ, hỏi tôi rằng có nên đến các chùa lớn cúng vài trăm đồng, thỉnh các vị tăng mở pháp hội cúng Mông sơn thí thực hoặc lập trai đàn cầu siêu, như thế có được hay không?

Tôi nói với sư bà:

– Các vị tăng làm Phật sự phải có tâm cung kính, tâm thanh tịnh thì cầu siêu mới có hiệu quả tốt, nhưng bây giờ phần nhiều chỉ là hình thức, chi bằng sư bà tự nói về sự từ bi của Phật A Di Đà cho con mèo nghe để nó cũng niệm Phật vãng sanh về Tây phương. Những oán hận như thế nếu không vãng sanh về Tây phương thì bao giờ mới được hóa giải? Có thể nói là mấy chục năm nay con mèo kia chưa từng rời xa bà, chứ chẳng phải do sư bà đã qua tỉnh khác, xuất gia rồi, ở trong chùa mà có thể thoát được. Chỉ vì lúc xưa sư bà còn trẻ nên dương khí thịnh, bóng dáng con mèo không hiện ra, giờ đây tuổi già lại nhiều bệnh, âm khí thịnh, dương khí suy nên con mèo mới hiện trong giấc mơ của sư bà. Nếu như sư bà không cưỡng mong lời nguyện của Phật A Di Đà, niệm Phật cầu vãng sanh thì lúc lâm chung chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng càng khủng khiếp hơn nữa. Vả lại, chúng ta đời đời kiếp kiếp đã kết oan nghiệp, đâu chỉ là một con mèo mà là vô lượng vô biên, chúng ta làm sao trả cho hết? Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi biết trước chúng ta là loại căn cơ tạo tội như thế thương xót chúng ta vì chúng ta mà phát nguyện tu hành, đem tất cả công đức tích tập được từ nhiều đời nhiều kiếp tu hành, gồm thâu vào trong sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật trao cho chúng ta tất cả các công đức để cho chúng ta vãng sanh thành Phật, chỉ cần chúng ta hết lòng kính tin, nương tựa vào Phật A Di Đà, xưng niệm sáu chữ danh hiệu thì chắc chắn được vãng xanh về thế giới Tây phương Cực lạc. Tâm của Phật A Di Đà bình đẳng, chẳng phân biệt người hay súc sanh. Con mèo kia nếu biết được như thế, không chừng cái tâm cầu sanh về thế giới cực lạc còn mạnh hơn chúng ta, mắc gì phải khổ sở mấy mươi năm để theo sư bà đòi mạng? Nếu sư bà có thể tự mình tin nhận và khuyên con mèo kia tin Phật, niệm Phật, cả hai đều vãng sanh về Tây Phương, thì oán hận kia không cần hóa giải mà tự giải, đây không còn là Phật sự cầu siêu thông thường nữa, mà là Phật A Di Đà trực tiếp siêu độ chúng ta về Tây phương thành Phật rồi!

Như thế tôi nói cho sư bà nghe về lời thệ nguyện đại bi của Phật A Di Đà:

– Mười phương chúng sanh niệm Phật, nếu không vãng sanh thì Ngài không thành Chánh Giác, chúng sanh niệm Phật cho đến mười niệm, chắc chắn vãng sanh.

Sư bà nghe xong rất hoan hỉ nói:

– Vậy khi tôi về niệm Phật nói với con mèo những lời này có cần lập bài vị cho nó hay không?

Tôi nói:

– Lập bài vị cũng tốt, nhưng không nhất thiết phải làm như thế. Sư bà thử nghĩ xem con mèo này theo sư bà suốt mấy mươi năm rồi, trước kia sư bà đâu có lập bài vị mà nó vẫn theo sư bà chẳng rời nửa bước. Nên biết rằng nhân quả không sai, như bóng theo hình vậy! Nói không chừng những lời tôi nói với sư bà vừa rồi, con mèo kia cũng nghe hết cả rồi, sư bà hãy yên tâm niệm Phật, giảng cho nó nghe sự từ bi cứu độ của Phật A Di Đà để nó cũng nương nhờ nguyện lực Phật mà về Tây phương, chắc chắn nó nghe được hết.

Ba ngày sau sư bà lại đến lần này sư bà mừng hớn hở nói rằng ngay đêm đó sư bà về thì con mèo không đến nữa, mấy hôm nay ngủ rất ngon.

Lúc nhỏ sư bà làm chết con mèo nó một mực theo sư bà từ Hồ Bắc đến Cửu Hoa Sơn, mấy mươi năm chưa từng quên bỏ có thể thấy nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Lại nữa vừa nghe xong thệ nguyện đại bi của Phật A Di Đà oán hận liền được giải trừ ngay, có thể thấy lời thệ nguyện, danh hiệu quang minh của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn.

Lời bình:
Băng làm từ nước, nhưng lạnh hơn nước
Xanh từ lam ra, nhưng hơn hẳn lam
Đồng học Tịnh Độ, nếu biết bản nguyện
Vừa vượt hơn người lại còn lợi sanh.


Di Đà bản nguyện, cứu độ hữu tình
Trời người quỷ súc vãng sanh bình đẳng
Nghe được bản nguyện sanh khởi nhân duyên
Một niệm tin nhận, tức thời được cứu.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích: Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng, NXB Tôn giáo, 2017.
Pháp sư Huệ Tịnh