Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Nguyên Tử Bình Niệm Phật 3 Tháng Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.


 


Năm Đại Lịch thứ 9 (774) đời Đường, ông ở chùa Quán Âm, Nhuận Châu phát tâm niệm Phật A-di-đà mười ngàn biến. Sau ba tháng, ông bỗng nhiên bị bệnh. Một đêm nghe trong không trung có mùi hương lạ, và tiếng âm nhạc, ông rất vui mừng. Trên hư không lại có người bảo:

– Nhạc ồn ào vừa dứt, thì nhạc êm dịu trỗi dậy.

Hôm ấy, ông niệm Phật cả ngày rồi qua đời, được sinh về Tịnh độ, mùi hương lạ lan tỏa suốt mấy ngày mới hết.

Nam Mô A Di Đà Phật!