Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Mẹ Được Vãng Sanh Nhờ Chí Thành Sám Hối Niệm Phật Và Được Tam Bảo Gia Trì.


 

Mình xin lan tỏa đến mọi người 1 việc có thật xảy ra với chính gia đình mình, để mọi người thấy Phật pháp nhiệm màu 

Hôm nay là thất đầu tiên của mẹ mình. Mẹ mình tên là Huỳnh Thị Ngọc Điệp, pháp danh Ngọc Tâm, mất ngày mùng 7/7/2021 ÂL, hưởng dương 54 tuổi.

Tối hôm mẹ mình mất, mình và Dì Út mình trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi Dì Út mình vừa khấn :

"Nam mô a di đà phật, con cầu xin mười phương chư phật và hằng hà sa số đại chư phật bồ tát chứng minh...cho hương linh của chị con tên là HTNĐ, pháp danh Ngọc Tâm, mất ngày.....được về đây tại số nhà....để cùng con trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện, cầu xin cho hương linh chị con sớm được vãng sanh cực lạc...Nam mô a di đà phật (3 lần)....

Thì mẹ em về và nhập vào dì Út luôn mọi người ạ. Dì Út em lúc đó bắt đầu nói : "Nam mô a di đà phật, con tên là HTNĐ, pháp danh Ngọc Tâm, mất ngày....con xin về đây để được trì tụng kinh, cầu xin chư phật soi sáng cho con sớm được vãng sanh, nam mô a di đà phật (nam mô a di đà phật và lạy cho đến khi cúi rạp người xuống đất luôn và mẹ em xuất hồn ra)

Một lát sau Dì Út em tỉnh dậy và 2 Dì cháu bắt đầu tụng kinh. Tụng được 4 phẩm, dường như mẹ em nghe thấy tiếng em tụng kinh nên gọi "Sơn Ca...Sơn Ca". 

Em trả lời : "Dạ"

Em xin được phép gọi là mẹ vì lúc này mẹ em đã về và 2 mẹ con nói chuyện với nhau :

- Sơn Ca ơi, lần này mẹ đi xa lắm, mẹ đi xa lắm Sơn Ca ơi. Mẹ khổ quá, mẹ khổ quá Sơn Ca ơi. Con ở lại ráng lo cho ba và 2 em, mẹ khổ quá chưa lo được gì cho các con...(mẹ em vừa nói vừa khóc nhiều lắm. Vì mẹ em ăn mì gói bị trúng và ra đi quá đột ngột, mẹ em không nghĩ mẹ em chết đi như vậy).

- Thôi mẹ đừng khóc nữa, con biết mẹ khổ cả đời này rồi, giờ mẹ buông bỏ hết đi. Nghe con niệm Nam mô a di đà phật nha mẹ, để Phật soi sáng cho mẹ được vãng sanh nơi cực lạc nha mẹ.

 Mẹ em gật đầu rồi vừa vái lạy vừa niệm Nam mô a di đà phật.
Sau đó em khấn : Con tên là...., cầu xin mười phương chư phật và hằng hà sa số chư đại bồ tát soi sáng cho mẹ con được vãng sanh nơi cực lạc.

Xong mẹ em nói :

- Sơn Ca, mẹ không thấy ánh sáng phật để mẹ theo con ơi...

Em mới hỏi :

- Vậy giờ phải làm sao hở mẹ ?

Mẹ em nói tiếp :

- Giờ mẹ và con cùng niệm Nam mô a di đà phật để mẹ nhìn thấy ánh sáng Phật mà đi nha con

Và rồi em và mẹ cùng niệm Nam mô a di đà phật rất lâu. Em vừa niệm vừa khấn trong đầu Mong các Chư Phật nghe thấy lời con khấn, cứu vớt mẹ con với, cầu xin cho mẹ con thấy được ánh sáng Phật để mẹ con sớm được vãng sanh miền cực lạc.....Sau đó em thấy mẹ đưa 2 tay từ từ lên cao, 2 bàn tay nắm lại, mẹ đang ngồi mà từ từ đứng lên (giống như là có ai đang nắm 2 cùm tay của mẹ lôi lên vậy), mắt mẹ vẫn nhắm nghiền lại.

Sau đó mẹ lại quỳ xuống và tiếp tục niệm Nam mô a di đà phật. Được một lúc mẹ lại dang 2 cánh tay lên trước bàn thờ Phật, 2 lòng bàn tay ngửa lên như cung kính, rồi mẹ vừa quỳ vừa tiến lại gần bàn thờ phật như cầu xin Chư Phật...

Sau đó mẹ em lùi về, mắt mẹ em mở ra, ánh mắt nhìn các Chư Phật như đang chiêm ngưỡng. Và rồi mẹ em quay sang nơi thờ Tam Thế Chí Bồ Tát, mẹ em quỳ cao khấn gì đó rồi ngả người từ từ ra sau (giống như đang đi thang máy đi lên vậy).

Sáng hôm sau em kể mọi chuyện lại cho Dì Út nghe. Dì Út bảo lúc ấy Dì vẫn còn ý thức được nhưng không cử động được theo ý muốn của mình thôi. Dì em bảo :

- Lúc mẹ em vừa về, xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. 

- Lúc mà mẹ đưa 2 tay lên, Dì cảm nhận được như có ai đang cầm 2 tay Dì kéo lên vậy. 

- Lúc mà mẹ mở mắt ra, Dì nhìn thấy hào quang phía sau Chư Phật nhấp nháy rất đẹp và lúc ấy mẹ đang chiêm ngưỡng các Chư phật. 

- Lúc mà mẹ em quay sang Tam Thế Chí Bồ Tát khấn là lúc đó mẹ em đang sám hối trước Phật, mẹ em nói : Con đã tạo nghiệp quá nhiều từ thời vô thủy đến nay. Nay con xin sám hối tội lỗi trước Phật, xin các Chư Phật tha thứ và soi sáng cho con được vãng sanh.....

- Lúc mà mẹ chuẩn bị ngả người ra sau, là Út thấy một vầng sáng rất sáng phớt qua....

Em nghĩ lúc đó mẹ em đã được nhìn thấy Phật rồi mọi người ạ. Phần là mẹ em lúc sanh tiền cũng làm phước, đi chùa, cúng dường Tam Bảo nên có duyên với Phật. Phần là Dì Út em thờ cúng ngôi Tam Bảo nên Phật linh thiêng. Phần là tháng này là tháng vu lan báo hiếu, nên em cùng tụng niệm thấu được tới các chư Phật, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Đức Mục Kiền Liên tôn giả...

Em thì vẫn chưa quy y Tam Bảo, nhưng sau khi chứng kiến thấy Phật Pháp nhiệm màu như vậy, em đã xin được thỉnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để hàng ngày được chiêm ngưỡng, đảnh lễ Ngài và trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện cầu siêu cho hương linh của mẹ, cầu an cho gia đình. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Nguồn: Thiên Kim