Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Chuột Biết Trước Giờ Vãng Sanh


 

Một chú chuột đã biết trước giờ vãng sanh nên đã chui ra khỏi hang vái lạy Phật, lạy xung quanh để tìm người hộ niệm cho mình. Có cảm ắt có ứng, chú chuột này đã được nhiều người hộ niệm trong nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi qua đời.


Ông Vua Chắc Si là chủ nhân của một nhà hàng chay có tên là “Lotus on the Water” (Hoa sen trong nước). Trong nhà hàng từ lâu đã dành riêng một căn phòng nhỏ, nơi đó có bàn thờ Phật A Di Đà và Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Căn phòng này mở máy niệm Phật liên tục trong suốt 24/24 giờ mỗi ngày không hề gián đoạn. Ông Vua Chắc Si và các bồi bàn thường dành thời gian rảnh rỗi của họ để vào trong phòng tụng kinh, niệm Phật, và nghiên cứu Phật pháp.


Bên cạnh bàn thờ Phật, ở phía dưới có một cái hang Chuột, trong đó có hai chú chuột đang sinh sống. Ông Vua Chắc Si và các nhân viên bồi bàn không bao giờ làm tổn hại chúng. Ông mỗi ngày đều mang một số thức ăn thừa đặt trước hang để nuôi chuột. Hai chú chuột này rất biết nghe lời, cũng rất chịu hợp tác. Chúng chẳng bao giờ đến nhà bếp ăn bất cứ thứ gì, cũng không làm tổn hại bất kỳ vật gì.


Ngày 22/1/2014 vừa qua, vào buổi tối, trong lúc nhà hàng vẫn còn đang mở cửa để kinh doanh, thì có một chú chuột chui ra khỏi hang chắp tay khẩn thiết vái lạy mọi người, rồi sau đó lăn lộn trên sàn nhà một cách rất đau đớn. Ông Vua Chắc Si và các nhân viên nhà hàng ngay lập tức mang hình Phật A Di Đà đặt ớ phía trước hang chuột, và cùng nhau luân phiên niệm Phật. Chú chuột tuy là rất đau đớn, nhưng vừa nghe được âm thanh niệm Phật vang lên thì không còn lăn lộn nữa, liền lập tức xoay người trở lại, chắp tay run rẩy cầu nguyện. Khi chú chuột ngước mắt nhìn lên thì đôi mắt chú dường như rướm lệ. Ông chủ và nhân viên nhà hàng vẫn niệm Phật cho chuột, trong khi đó chú cứ chắp tay lạy hình Phật và lạy mọi người xung quanh rất cảm động. Có lúc chú mệt quá, lại nằm lăn ra nghỉ ngơi vài giây lát, rồi sau đó tiếp tục lạy.


Do nhà hàng đến giờ phải đóng cửa, cho nên các nhân viên nhà hàng không thể niệm Phật tiếp cho chuột. Cho đến ngày hôm sau, khi họ mở cửa thì thấy chú chuột vẫn nằm trước hang thoi thóp, hơi thở còn rất yếu. Ngay lập tức họ liền thông báo cho một vị thầy tên là Hui Pu, thầy liền có mặt để tiếp tục hộ niệm cho chuột cho đến hơi thở sau cùng. Sau khi hộ niệm xong, chú chuột được khám nghiệm thoại tướng và xem thân thể có mềm mại hay không, và cũng được các nghi thức tẩn liệm an táng. Sau cùng, chú được mang đi chôn với những cành hoa.


Đoạn video này là do một số anh em nhân viên ở nhà hàng chay Hoa Sen Trong Nước ghi lại được bằng điện thoại di động, bao gồm cả ngày hôm trước và hôm sau, cả đến khi chôn cất.


Thật cảm động một chú chuột Bồ-tát đã thị hiện cho chúng ta thấy, ngay cả súc sinh niệm Phật cũng có thể vãng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nên đều có thể tiếp nhận câu Phật hiệu mà cầu vãng sanh Tây Phương. Đức Phật A Di Đà vô cùng đại từ đại bi, Ngài không hề bỏ bất kỳ chúng sanh nào hết. Ở đây, chúng ta hết sức tán thán công đức của chủ nhân và nhân viên nhà hàng chay Lotus on the water. Mọi người đều rất là từ bi, không tổn hại chúng sanh, lại bố thí thức ăn cho chúng, lòng từ bi này cảm hóa được chuột không phá hoại đồ đạc gì trong nhà hàng, lại còn hàng ngày được nghe tiếng niệm Phật nên cũng do duyên này mà chú được hộ niệm lâm chung vãng sanh Tây Phương.


Quá ư là cảm xúc, quá ư là tuyệt vời. Chú chuột lạy Phật và lạy mọi người cầu được hộ niệm lâm chung. Mong rằng chúng ta ai nấy nhờ tấm gương này mà cố gắng niệm Phật nỗ lực hàng ngày, tương lai cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.


Nam Mô A Di Đà Phật.
(Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại 6/2015)