Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Bồ Tát Hoàng Thất Tú Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Ngồi Tụe Tại Vãng Sanh.


Bồ tát Hoàng Thất Tú sinh ngày 17/01/1934 tại tỉnh Tứ Xuyên.

Năm 1994 có nhân duyên gặp được pháp môn Tịnh độ, chăm chỉ nghe pháp của Hòa thượng Tịnh Không trên đĩa CD. Hằng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, mặc quần áo, ăn uống bà đều niệm Phật không gián đoạn. 

Năm 2004, sức khỏe của bà có chiều hướng xấu nên mỗi sáng thức dậy lúc bốn giờ, công khóa niệm mười ngàn câu A Di Đà Phật sau đó là ba ngàn danh hiệu Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, thời gian còn lại bà đều niệm Phật không gián đoạn.

Ngày 09 tháng 4 năm 2010 Bồ tát Hoàng Thất Tú biết trước ngày giờ, ngồi kiết già và ra đi thanh thản, toàn thân mềm mại, hương thơm lan tỏa khắp phòng.

Bồ Tát Hoàng Thất Tú cả đời sống hiền lành, nhân hậu, giản dị, không màng vật chất, tu hành tinh tấn, cuối đời buông xả niệm Phật liền được vãng sanh về Cực Lạc, vĩnh viễn chấm dứt luân hồi khổ đau, thành bậc Bồ Tát bất thoát chuyển, tương lai sẽ cứu độ được vô số chúng sanh.

Bồ tát Hoàng Thất Tú vãng sanh cũng chính là đang biểu Pháp, lấy bản thân để chứng minh cho chúng thấy rằng Phật A Di Đà là thật, cõi Tây Phương Cực Lạc cũng là thật không hề hư dối, chỉ cần chúng ta có niềm tin tha thiết, buông xả, chăm chỉ niệm Phật thì nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Xin thường niệm A Di Đà Phật