Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Bà Cụ Niệm Phật Một Năm Rưỡi Biết Trước Ngày Giờ, Ngồi Vãng Sanh.


    

 Năm 2009, Một cụ bà sinh sống ở đường Hậu Giang, Quận 6, TP Hồ Chí Minh niệm Phật bằng tâm chân thật, đi đứng nằm ngồi, nhặt rau, nấu cơm lúc nào cũng A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT...chỉ một năm rưỡi nhưng đạt được kết quả bất khả tư nghì, cụ đã biết trước ngày giờ mình về với Phật và ngồi tự tại vãng sanh làm cả gia đình cụ vô cùng ngỡ ngàng.

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu ai có thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm
Hết một báo thân này
Cùng sanh về Cực Lạc

Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT