Đạo và đời

Vui thay được làm con Phật!


 Con vui vì hằng ngày được đối diện với chính mình dưới cái nhìn của đức Phật. Dù nhiều khi sự đối diện này cho con thấy những lấm láp và hoen ố của đời sống con, nhưng con vẫn vui vì được phơi trần tất cả dưới ánh sáng chiếu soi của Phật. Nhờ đó mà con được thanh tẩy mỗi ngày trong tình yêu thương, để lại bắt đầu phấn khởi làm nên cuộc sống mới.
   Được kề cận và là người con Phật, để hiểu rõ bản thân mình thì còn gì quí báu và hạnh phúc hơn. Con tin rằng, trong tình thân thiết này, chính những giáo pháp sẽ thấm nhập và làm nên cuộc đời con. Con không phải lo âu sợ sệt về tình trạng và nhiều vấn đề của bản thân con, nhưng con vui thỏa để ngắm nhìn chân dung của Đức Phật ở Tây Phương Cực lac đang tái tạo và khởi sắc lại mọi sự trong cuộc sống này của con!


A Di Đà Phật!