Đạo và đời

Sinh ra để cười hay để khóc


Tôi chẳng thể biết sinh ra là để cười hay để khóc, để lại ưu tư phiền lo cho đời hay để lại niềm vui cho đời. Thế rồi sau màn khóc đó, tôi được chăm bẵm, tôi nhận ra thế giới xung quanh nhiều điều thú vị, những khi được mọi người xung quanh nựng nịu, pha trò, tôi đã biết cất tiếng cười, tiếng cười khanh khách, ngây thơ chưa hàm chứa sự toan tính nào và những khi tôi thấy trong người khó ở mà không biết nói, tôi lại khóc ré lên để bày tỏ sự ấm ức, cứ như vậy, tôi lớn dần lên cùng với sự cười khóc trong vòng tay của cha mẹ.


A Di Đà Phật!