Đạo và đời

[Sám Hối]: Cách Hóa Giải Virus Corona


 

Thông qua vị này, đoạn khai thị, đối thoại giữa người tu hành và Virus. Thật sự quan trọng để chia sẻ cho mọi người. Điều này nói lên rằng, tất cả các nguyên nhân xuất phát từ tâm con người của chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta thực tại quá ô nhiễm.

Và cũng đến lúc nhắc nhở mọi người chúng ta đều phải bỏ ác làm lành.

Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.

Đem tâm của chúng ta tu luyện cho tốt, tu tâm từ bi.

Có tâm yêu thương, không sát sanh, ăn chay.

Đừng vì thỏa mãn cái miệng của mình mà sát hại, ăn thịt. Điều này nhất định sẽ mang tới nhiều tai nạn cho quý vị. Trước khi học Phật, chúng ta không hiểu. Do vì muốn ăn ngon nên phạm rất nhiều sát nghiệp

Kể từ khi xem đoạn video clip này, tôi hy vọng mỗi người có thể niệm Phật hằng ngày, hồi hướng, sám hối. Sám hối tội nghiệp của bản thân. Sau đó hồi hướng cho những chúng sanh hữu tình mà chúng ta đã giết, đã ăn.

Hy vọng mọi người đều có thể sớm ngày lìa khổ được vui.

Mỗi ngày chúng ta từ từ đối thoại với họ, xem họ như một bộ phận trong người chúng ta, giống như con của chúng ta. Thương lượng với họ, hồi hướng cho họ, hướng dẫn họ buông bỏ tâm sân hận, theo A Di Đà Phật vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ có thể lìa khổ được vui, chúng ta cũng được hồi phục, thân thể sẽ tốt lên. Chúng ta thật sự có thể đạt được không bệnh
Tốt rồi, hôm nay xin chia sẻ với Quý vị tới đây. Cảm ơn Quý vị đã xem.

Nam Mô A Di Đà Phật!