Đạo và đời

[Phóng Sanh - Hộ Sanh]: Cách Phóng Sanh Trứng Cá Tạo Vô Lượng Công Đức.


 

Vào những năm niên hiệu Tuyên Hòa (1119-1125) vua Tống Huy Tông, có thương nhân rất giàu có, tên Dương Tự.

Vào năm 28 tuổi, mộng thấy một vị thần nói với ông ta rằng:

“Ông sắp chết rồi, chỉ sống thêm 10 ngày nữa. Thế nhưng nếu ông có thể cứu sống 10.000 con cá, sẽ được miễn chết.”

Dương Tự nói: “Trong 10 ngày ngắn ngủi này, muốn cứu sống 10.000 con cá, e rằng không dễ dàng làm đủ số này.”

Thần nói: “Trên kinh Phật nói, trứng của cá, chưa ướp qua muối, ngay cả trải qua 3 năm, vẫn có thể ấp trứng nở sanh ra cá, ông sao không suy nghĩ việc này thế nào?”

Thế là Dương Tự đã đem giấc mơ gặp thần của mình viết lên trên tường bên đường cái rất nổi bật, để mọi người đều thấy lời của thần linh mách bảo, làm cho ai ai đều biết không nên dùng muối ướp trứng cá.

Còn khi ông nhìn thấy người ta giết cá, thì xin lấy trứng cá, ném vào sông, cứ thế ông thực hiện rất nhiều lần.

Một tháng sau, ông ta lại mộng thấy thần, nói: “ Ông đã cứu sống hàng tỉ sanh mạng, con số đã đủ rồi, thọ mạng của ông đã được kéo dài.” Về sau sống đến 90 tuổi mới chết.

Trên kinh sách nói, trứng cá vẫn chưa ngâm muối, trải qua ba năm, vẫn có thể sống trở lại. Ngài Thí Ngu Sơn (Thí Nhuận Chương, 1619-1683, người Tuyên Thành, An Huy ngày nay, nhà thơ trứ danh đầu triều Thanh, Tiến sĩ năm Thuận Trị thứ sáu, từng nhậm chức Chánh Học ở Sơn Đông) nói:

“Cá đã chết rồi, nhẹ nhàng lấy trứng cá ra, đừng làm hư, đừng ngâm muối, đợi vết nước của chúng hơi khô một chút, đặt ở dưới bùn cát sát mép nước, để tránh cá khác đến nuốt ăn, tự nhiên đều có thể sống được, nhưng nơi đặt trứng cá, không được xa nước”.

Chỉ cần gặp phải nấu cá hoặc đi ngang qua sạp thủy sản, đem trứng người khác vứt đi bỏ trực tiếp vào trong nước, thì có thể bảo toàn vô số mạng, năng lượng mặt trời có thể giúp chúng trưởng thành và ấp nở trứng.

Nếu sợ bị động vật khác ăn mất, có thể đem trứng cá chôn cạn giữa bùn cát cạnh nước, nhưng đừng cách xa nước; hoặc trộn trứng cá và bùn mịm tơi xốp sạch sẽ vào nhau, phơi thoải mái bên trên rơm rạ, cho vào trong nước sông chỗ cạn một chút.

Khấn cầu người hữu duyên gặp trứng cá hãy thả về nước, cứu một lần ngàn mạng. Hồi hướng công đức đó cho chúng sanh làm hại và bị làm hại trên thế gian đều có thể tiêu nghiệp chướng, đều có thể quay đầu, đều có thể tiêu tai giải nạn, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thì thật là phước đức lớn lao.

Thời nay cũng có một số thực nghiệm chứng minh trứng cá có đủ sức sống rất mạnh mẽ. Thí như một hố vừa mới đào, ngay cả sau cơn mưa, hố đó chỉ nhận được nước mưa, không có nước sông, nước kênh nào khác đổ vào, sau khi qua một thời gian phát hiện bên trong lại có thể xuất hiện cá sinh sống.

Đối với loại hiện tượng này, các nhà nghiên cứu cho rằng là trước đây trứng cá đã có sẵn trong hố, được bảo vệ dưới đất, gặp nước sinh trưởng thành cá mà tạo ra.

Hy vọng mọi người truyền đi rộng rãi phương pháp này cho người khác, lợi người lợi ta, công đức vô lượng! Chúng tôi đại diện vô số cá con chân thành cảm tạ chư vị!

Nam Mô A Di Đà Phật!