Đạo và đời

NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC NGHĨ VỀ BẠN KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CỦA BẠN


 

 

 

    

 

    Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là vấn đề của bạn.
Ai cũng có tự do suy nghĩ cũng như nhận định về người khác. Bạn không thể làm chủ cũng không cần quan tâm đến những suy nghĩ này bởi vì đó không phải là vấn đề của bạn. Việc họ, họ nghĩ, việc bạn, bạn làm. Rất công bằng mà, phải không?

A Di Đà Phật!