Đạo và đời

NHẬN THỨC


 

 

   
Nhận thức được sự mong manh, sự tạm thời, sự thực rằng chúng ta chắc chắn rồi sẽ mất nhau, không sớm thì muộn, cho ta một mệnh lệnh rõ ràng phải luôn luôn đối xử tốt và yêu thương lẫn nhau và hơn thế nữa là khuyên người niệm Phật!
A Di Đà Phật!