Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Nhà Bác Học Einstein Bị Đọa Địa Ngục Bom Hạt Nhân Không Biết Ngày Nào Ra Khỏi.


 

ÔNG GỬI ĐẾN CHO CHÚNG TA MỘT THÔNG ĐIỆP - NẾU NHƯ CHÚNG TA TU HÀNH TỐT MÀ LẠI KHÔNG CHỊU PHÁT NGUYỆN CẦU SANH TÂY PHƯƠNG THÌ TƯƠNG LAI CŨNG SẼ GIỐNG NHƯ ÔNG. THẬT KHỦNG KHIẾP. 

 Hôm qua ở trong nước có một vị đồng học truyền cho tôi một cái tin tức, một đại khoa học gia thời cận đại là Albert Einstein, nhập thân sám hối việc ông ta phát minh bom nguyên tử, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Cái địa ngục này xưa nay chưa từng có tiền lệ, chân chánh là địa ngục thống khổ nhất, địa ngục gì? Địa ngục hạch bạo, chính là địa ngục nổ bom nguyên tử. Cái trạng huống đó chính là bom nguyên tử không ngừng nổ tung ở trên đầu của ông ấy, quả thứ nhất nổ tung xong rồi thì sau đó quả thứ hai lại nổ tung tiếp, liên tục không ngừng, khổ không thể tả. Lúc trước chúng ta đã nhiều lần báo cáo qua, hết thảy các hiện tượng đều là giả, từ tâm tưởng sanh, trong tâm ông ấy đúng là hạt nhân nổ tung, cho nên ông ấy ở trong cái địa ngục này. 

Nói về đời quá khứ ông ta đã từng học Phật, ông là người xuất gia, đối với Đại Thừa Phật Pháp biết được rất nhiều, cho nên ông ấy có trí huệ, cũng là không có phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. Suy nghĩ trong tâm coi như không tệ, luôn nghĩ thay cho nhân dân, xã hội làm ra một việc tốt, thật không ngờ hậu quả là phát minh ra bom nguyên tử, dẫn đến hôm nay nhiều người có dã tâm ngày ngày đã và đang muốn phát triển thêm nhiều lọai vũ khí mới, với tham vọng có thể chinh phục thế giới. Đây đều là mộng tưởng, bởi vì chiến tranh vũ khí hạt nhân thì đồng với tận thế, con người sẽ không có khả năng sống tại thế gian. Cái vũ khí này khiến cho mỗi một người sinh sống trên địa cầu đều đang sống trong sợ hãi, cái áp lực này Albert Einstein phải phụ trách nhiệm. 

Cho nên ông ấy rất đáng thương, ông đến nhờ siêu độ, quá khứ có chút thiện căn nhân duyên phước đức, ông mới có thể tạm thời thoát khỏi địa ngục, nhập thân lộ ra cái tin tức. Người trên cái địa cầu này nhất định phải hoàn toàn đình chỉ việc chế tạo vũ khí hạt nhân, không được làm nữa, giác ngộ mau, đem hết thảy vũ khí hạt nhân hiện có hủy bỏ hết, ông ấy mới có thể ra khỏi địa ngục. Mọi người chúng ta ngẫm nghĩ xem có khả năng không? Nói một cách khác, ông vĩnh viễn không thể thoát khỏi địa ngục, ông vô cùng đáng thương. 

Ông khẩn khoản nói với mọi người, hiện tại đang phát triển vũ khí hạt nhân, chế tạo vũ khí hạt nhân, tương lai sử dụng võ khí hạt nhân, bất luận là người ra lệnh chỉ huy, hoặc là người chấp hành, hậu quả về sau đều giống như ông ấy vậy. Tội gì mà làm? Tội gì gây trở ngại chính mình? Ông ấy hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn hòa bình, trên thế giới này không còn có chiến tranh nữa. Phải nhờ vào cái gì? Albert Einstein là người ngoại quốc, phải nhờ văn hóa truyền thống Trung Quốc, phải nhờ Phật pháp. 

Trong quá khứ cũng có duyên với Phật, quyết định không chỉ là một đời, ông thông đạt đối với Kinh giáo Đại Thừa, cho nên ông có trí huệ, ông mới có nhiều phát minh như vậy. Ông cũng xem qua Tịnh Độ Tông, nhưng không có phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đây là sai lầm lớn nhất mà ông phạm phải, hiện tại hối hận cũng không kịp. Cũng lộ ra cái tin tức đồng dạng với sở học của chúng ta. Trong thế gian xuất thế gian câu nói thiện nhất chính là A Di Đà Phật, một câu nói tốt lành nhất chính là câu A Di Đà Phật, vì sao chúng ta lại thường quên mất câu A Di Đà Phật. Lại cứ nói lời vô ích. 

Nam Mô A Di Đà Phật!
[Trích Từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012] Tập 355, 
Thời gian: 11-07-2013 
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông 
Lược dịch: Huỳnh Nguyễn Song Thân 

Nếu quá trình chuyển ngữ có chút ít công đức nào xin hồi hướng cho ngài Albert Einstein sớm ngày lia khổ được vui, siêu sanh Tịnh Độ, cũng xin hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.

Trên Đền Bốn Ơn Nặng
Dưới Cứu Khổ Tam Đồ
Nếu Có Ai Thấy Nghe
Đều Phát Bồ Đề Tâm
Hết Một Bái Thân Này
Đồng Sanh Cực Lạc Quốc