Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Cạm Bẫy Luân Hồi.


 

I. Thất tình lục dục là cạm bẫy luân hồi, các đồ nhi đã bỏ Thất tình lục dục chưa?

II. Thói Hư Tật Xấu không tu sửa cũng là cạm bẫy luân hồi.

III. Thân, Khẩu, Ý không tu sửa cũng là cạm bẫy luân hồi .

 - Kể từ khi đồ nhi hiểu được Cạm Bẫy Luân Hồi. Con có nên rơi xuống hố bẫy này một lần nữa không?

Cuộc sống đồ nhi bình thường bận rộn, rốt cuộc thì con theo đuổi điều gì? Đó là danh lợi hay là tiền tài? Có thật là có được tiền tài, danh lợi thì có thể hô trời gọi đất không?

Vực thẳm biển khổ vô cùng tận, thầy không đành lòng khi thấy đồ nhi của mình trôi trong biển khổ! Sau 100 năm, người thân hay bạn bè tốt của con sẽ đồng hành cùng con trên con đường xuống Hoàng Tuyền (âm phủ) không?

=> Cho nên, khi có được một thân thể khỏe mạnh thì con phải hành công liễu nguyện nhiều vào, đừng đợi đến khi mất đi sức khỏe, mất đi thể xác rồi mới mong có lại, mới muốn liễu nguyện, sau khi mất đi con có lại được không?

Cho dù con có rất nhiều danh tiếng tiền tài, giàu sang và phú quý. Tất cả cái cái hữu hình sẽ tan thành mây khói, cho dù cái hữu hình có sức mạnh đến đâu, nó cũng không bao giờ thoát khỏi cái vô hình.

Thầy sẽ không từ bỏ đồ nhi yêu quý của mình, nhưng đồ nhi có từ bỏ thầy không?

“Thời gian rảnh rỗi không ai thiếu, vậy tại sao không nhìn lại bản thân và tự xem xét lại mình: khi tịnh thường quan sát Tự tánh Phật, tu thân, tu tâm hào quang vạn trượng.” Thị Phi chỉ vì nhàn không có việc gì làm, lúc rảnh rỗi thì đồ nhi làm gì?

Con nên thường Phản tỉnh bản thân, và thầm nghĩ lại xem mình có tốt hơn người khác không? Khi đồ nhi nói về những khuyết điểm thiếu sót của người khác, con đã bao giờ tự hỏi liệu mình có nhiều điểm mạnh hơn người khác không?

Có câu: "Dao sắc rạch trên thân thì dễ lành lại, 1 lời nói ác thì làm tổn thương người, hận khó tiêu tan: 1 lời nói thiện làm ấm áp người tới ba mùa đông, 1 lời nói ác làm lạnh người tới mười mùa hè ". Trên thế giới hàng trăm thứ độc duy chỉ có miệng lưỡi (lời nói) là độc nhất, đồ nhi bình thường có đi ngồi lê đôi mách không? (ngồi lê đôi mách nghĩa là ngồi lê la chỗ này chỗ khác để nghe ngóng chuyện người này đem mách cho người khác, thường là những chuyện riêng tư, vặt vãnh.)

Bình thường nếu có người chỉ điểm không đúng , liệu đồ nhi có giữ mối hận trong tâm không?. Mặc dù bình thường nói không có, nhưng khi ngọn lửa vô minh đến thì nó liền nhắc lại chuyện cũ , đồ nhi có biết như vậy không?

“Lời nói của Thánh Hiền, ma bị khuất phục”, tại sao lời nói của Thánh Hiền, ma lại bị khuất phục? Bởi vì Thánh Hiền có đức, lời nói không thất tín với người, ví như nếu hôm nay có người nói không bao giờ thất tín với con, thì con sẽ bị thuyết phục khi con nghe người đó nói, tất nhiên điều này không phải thực hiện trong một ngày mà là ngàn ngày tích lũy lại.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Từ FB: Phương Trần.