Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Bầy Lươn Xin Cứu Mạng.


 

Vào khoảng năm Vạn Lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư Hàng Châu, có một gia đình phú hộ họ Vu, bình nhật không sát sinh mà thích bố thí, làm nhiều việc thiện.

Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải, họ Vu liền mở hầu bao lấy tiền cứu trợ.  Người đàn bà láng giềng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng mười con lươn cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn.  Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lươn ấy thả vào trong một cái chum nước, rồi lấy đồ đậy lại, chờ đem phóng sinh.  Chẳng may, cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy.

Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng mười người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào trong phòng quỳ xuống thưa : "Xin Thái phu nhân mở lòng từ bi ban cho chúng tôi đường thoát nạn".

Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi.  Thái phu nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai.  Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào.  

Bốc sư bói xong một quẻ, liền bảo : 

-"Thái phu nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ, tại quý tôn phủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích".

Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra mười con lươn lớn đang ở trong chum nước.  Số lươn này tương ứng với mười vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng. 

Bà hoảng kinh, thất sắc nói : 

- "Nguy thay, suýt chút nữa ta làm hại mười sinh mạng này rồi".  Lập tức bà truyền lệnh cho người nhà đem số lươn ấy thả vào trong hồ.  Từ đó về sau, con cháu nhà họ Vu ngày càng thịnh vượng.

Nam Mô A Di Đà Phật!
SỰ TÍCH CỨU VẬT PHÓNG SANH
Tác giả : Pháp sư Tịnh Không - Việt dịch : TT. Thích Phước Sơn
(Hiện Thân Báo Mộng Xin Cứu Giúp, Người Làm Thiện Phước Báu Phủ Con Cháu)