Đạo và đời

Kính Mừng Phật Đản Phật Lịch 2565 - 2021


 

Kính mừng ngày Đấng Giáo chủ Ta-bà, Phật Thích-ca Mâu-ni Đản sanh!

Cách đây hơn 25 thế kỷ, nơi Ấn Độ cổ đại xa xôi đã Đản sanh một bậc Vĩ nhân của nhân loại. Ngài ấy chính là Thái tử Tất-đạt-đa. Khi vừa chào đời từ bên hông phải của Hoàng hậu Ma-da, Ngài bước đi bảy bước, mỗi bước đi là một hoa sen nâng gót chân trần của Ngài. Và, Ngài đưa một tay lên trời dõng dạc tuyên bố:

Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn

Nghĩa là:

Trên cõi đời này, chỉ có Ta là tôn quý hơn cả.

Quả thật chỉ có bậc xuất trần thượng sĩ mới nói được những lời như thế.

Và rồi, thời gian thấm thoát trôi qua, Ngài trưởng thành trong hoàng cung lộng lẫy, nhận được sự giáo dục cao nhất đương thời, học tất cả những kỹ năng để trở thành bậc minh quân cai trị thiên hạ qua sự giáo dưỡng của phụ vương và quần thần, thiện tri thức.

Thế nhưng, cuộc sống trong nhung lụa cao sang ấy, không thể làm thỏa mãn chí nguyện xuất li của Ngài sau khi chứng kiến những nỗi sanh ly tử biệt khổ đau của một kiếp người trần trụi hiện ra trước mắt Ngài. 

Từ tâm ý khát khao tìm chân lý để giải thoát những khổ nạn luân hồi tử sanh nơi ba cõi này, nên Ngài đã vượt thành xuất gia, tu hành khổ hạnh nhưng không thể đắc đạo. Ngài đã từ bỏ cuộc sống khổ tu, và chọn lựa theo lối trung đạo, cuối cùng Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề trải qua 49 ngày đêm quán chiếu, Ngài hoát nhiên đại ngộ, nhận ra chân lý vạn hữu, trở thành một Bậc minh triết của trời người.

Từ đó về sau, trong 49 năm, Ngài dành hết tâm huyết để đi khắp mọi nơi vì chúng sanh mà chuyển pháp luân, giáo hóa trời người, độ vô lượng chúng sanh, được giải thoát sanh tử khổ đau, chứng đắc quả vị.

Từ đó, chúng ta thấy rõ mục đích duy nhất của Thích-ca Mâu-ni ra đời, xuất gia, thành phật của Ngài là để chỉ dạy chúng sanh cách thức tu tập thoát khỏi luân hồi.

Từ trong kho tàng giáo pháp vi diệu của Ngài, có pháp dễ thực hành, có pháp khó thực hành, có giáo pháp chỉ một căn cơ một giáo pháp, cũng có một giáo pháp bao hàm cả ba loại căn cơ thượng trung hạ. Giáo pháp bao hàm cả ba loại căn cơ đó là pháp môn Tịnh Độ, pháp môn này được Phật Thích-ca Mâu-ni nói rất rõ ràng trong ba bộ kinh Tịnh Độ, tất cả chúng sanh ngoại trừ Phật ra, đều có thể nương vào pháp này mà có thể vãng sanh mau chóng thành Phật.

Cốt lõi của ba bộ kinh này cuối cùng đều khuyên chúng sanh mười phương tín nguyện xưng niệm danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật” nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà mà được vãng sanh Cực Lạc, thoát khỏi ao tù ngục tối sanh tử luân hồi nơi ba cõi sáu đường.

Hôm nay mừng ngày Đản sanh của Phật Thích-ca Mâu-ni, Bậc Giáo chủ của ba cõi, Bậc Đạo sư của muôn loài, hàng đệ tử Phật chúng con, đặc biệt là những hành giả chuyên tu niệm Phật, chân thành khấn tạ ơn đức không thể nghĩ bàn của Phật Thích-ca Mâu-ni đã xuất hiện nơi cõi Ta-bà này, tu hành thành đạo, giảng nói cho chúng sanh pháp môn vi diệu này, và đồng ngưỡng nguyện tất cả chúng sanh đều có thể gặp được Phật pháp, đồng tu tập, đồng thoát luân hồi sanh tử.

Nếu mỗi đệ tử Phật đều có tâm nguyện tha thiết như thế, đó là cách tưởng niệm thiêng liêng nhất, đúng nghĩa nhất trong ngày Đản sanh của Ngài. Đó cũng là “sự đản sanh” của chúng sanh chúng ta. Được như thế thì Thái tử Tất-đạt-đa - Phật Thích-ca Mâu-ni vô cùng hoan hỷ.

Nhận dịp mùa Phật đản về, kính chúc tất cả quý liên hữu muôn nơi, thân tâm luôn an lành, luôn được tưới tẩm trong giáo pháp, luôn được quang minh nhiếp thủ của chư Phật, chư Bồ-tát mười phương.

NAM MÔ LÂM TÌ NI VÔ ƯU THỌ HẠ ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!


Pháp Sư Chuyết Tử - 拙子法師 - Master Sesshi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
----------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)