Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Thời Gian và Cách Sống


Đối với nhiều người, giá trị thực sự của thời gian không tăng lên dựa trên số tiền nhiều hơn mà họ kiếm được trong 1 giờ đồng hồ. Hãy thay vào đó là mục đích sống, chỉ có như vậy bạn mới thực sự “sống” từng phút một.
Hãy nhớ rằng một khi thời gian đã trôi qua, nó sẽ trôi qua mãi mãi...

A Di Đà Phật.