Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Quả Báo Giết Ba Ba Bị Tan Thân.


 

Tại An Cảng, thị trấn Đan Đồ, huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có một người rất thích ăn thịt ba ba. Ông cho rằng thịt ba ba có độ mềm và cứng vừa phải, thơm ngon rất bổ cho tim thân. Do vậy chỉ cần có tiền thì ông đều mua ba ba về hầm ăn.

Một đêm, ông nằm mộng thấy một người áo đen đến cúi đầu cầu xin tha mạng, Trong đêm ấy, vợ con của ông cũng nằm mộng thấy giống như vậy. Sáng hôm sau, có người ngư dân mang đến một con ba ba to rất mập mạp, ông rất vui mừng liền mua con ba ba . Vợ con của ông liền khuyên: "Đêm hôm qua, chúng ta mộng thấy người áo đen, sợ rằng đó là con ba ba to này, tại sao chúng ta không phóng sinh để làm một việc thiện?".

Nhưng khi thấy con ba ba, tâm tham ăn của ông che mờ nên ông không thể hứa cho phóng sinh được, mà ông còn tự tay đem con ba ba  giết chết rồi hầm nấu, ăn uống thỏa thích. Sau khi ăn xong, bỗng nhiên ông muốn đi tắm. Nhưng ông đã vào nhà tắm rất lâu mà không nghe tiếng động gì cả. Khi vợ con ông mở cửa nhà tắm để xem thử thì không thấy người đâu, mà chỉ thấy bồn tắm toàn là nước máu, xương thịt cũng không còn, chỉ thừa lại một nhúm tóc mà thôi.

Ôi! Cùng một thứ da thịt, cùng sợ đau khổ mà người ta không nghĩ đến trong vòng dao thớt phải khổ đau như thế nào! Nếu vì ba bữa ăn cho thỏa mãn miệng bụng, mỗi ngày sát sinh hại mạng thì nghiệp sát tích lũy sâu dày, lâu ngày chắc chắn sẽ bị ác báo.

PHẬT DẠY: " SÁT SINH BỊ HAI QUẢ BÁO: CHẾT YỂU VÀ NHIỀU BỆNH TẬT
PHÓNG SINH ĐƯỢC HAI QUẢ BÁO: TRƯỜNG THỌ VÀ ÍT BỆNH TẬT ".

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
TÁC GIẢ: NGÔ TRỌNG ĐỨC
NGƯỜI DỊCH: THÍCH HUỆ THÔNG - THÍCH TRÚC THÁI LẠC 
NGƯỜI THỤC HIỆN: CƯ SĨ THIỆN TÀI