Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Bị Ma Nhập Nhảy Sông Tự Tử.


 

Chúng ta tu bị nhiều chướng ngại, gặp nạn nhiều là vì ác nghiệp. Do từng sát sinh ăn thịt loài vật hoặc sát hại mạng người. Chính nguyên nhân này kết thành oán hận rất sâu.

Hiện nay trên thế giới, ở bất cứ nước nào, ta vẫn gặp cảnh người bị oan hồn, ma quỷ nhập vào thân. Tại sao họ đến phá anh A mà không nhập vào anh B hay chị C ? – Là vì họ có thù với anh A nên chỉ tìm đến anh A báo oán.

Xin kể một câu chuyện có thật để cảnh giác như sau:

Sư Đàm Hư ( đệ tử sư Đế Nhàn ) kể là mình có người sư huynh rất thích học thiền nên Sư phụ Đế Nhàn đã gửi huynh đến một ngôi đạo tràng thiền tông đệ nhất, là “Giang Thiên Tự” ở Trấn Giang để tham học. Chùa này còn có tên là Kim Sơn Tự nằm trên hòn đảo thuộc sông Trường Giang, chung quanh toàn là nước. Đây là ngôi đạo tràng Thiền Tông hưng thịnh bậc nhất vào năm đầu Dân Quốc.

Vị đó tu thiền ở đây mười mấy năm, công phu rất đắc lực, được hòa thượng trụ trì xem trọng ngợi khen và tín nhiệm, giao cho chức Phó trụ trì, địa vị chỉ ở dưới Phương trượng mà thôi.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Ân Sư Hoà Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Ngài kể